Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Kifid LOGO 2017

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier van een gietvloer, die 9000 euro bedraagt, slechts 7000 euro te betalen. Dit omdat er gebreken zijn aan de gietvloer. De aanbieder betaalt per ongeluk toch de volledige 9000 euro. Aanbieder erkent zijn fout. De consument vordert van de geldverstrekker deze 2000 euro terug. De geschillencommissie heeft begrip voor de irritatie van de consument, dat in weerwil van zijn instructie de gehele nota is voldaan maar wijst de vordering tot schadevergoeding met onder meer de volgende motivering af:

‘Niet gesteld of gebleken is dat de factuur van de aannemer niet correct was. Het opschorten van een deel van de betaling aan de aannemer, betekent in beginsel niet dat dat dit deel van het bedrag niet verschuldigd zou zijn. Indien tussen consument en de aannemer een geschil ontstaat, of blijft bestaan, over (de kwaliteit van) het geleverde product, kan dat weliswaar tot schade(-vergoeding) leiden maar daarvoor kan de bank niet verantwoordelijk worden gehouden. Voorts is niet gebleken of aannemelijk is geworden dat de aannemer - voor het geval hij toerekenbaar tekortschiet in zijn nakoming - niet door de consument aansprakelijk kan worden gesteld of dat hij niet in staat zou zijn een eventuele (schade-)vergoeding te betalen. - Uitspraak 2018 - 130

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Dure uitglijder...

Dure uitglijder...

Een consument glijdt lelijk uit... Hij dacht bijna 100.000 euro te kunnen claimen op zijn reisverzekering, nadat hij tijdens het skiën een ongeluk veroorzaakte...

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klant 7.710 euro betalen wegens schending van de zorgplicht. Dit is minder dan...

"Start nooit zomaar met aflossen"

"Start nooit zomaar met aflossen"

Start nooit zomaar met aflossen. Dat schrijft de NVHP in de digitale brochure 'Aflossingsvrije hypotheek' die zij heeft uitgegeven. De NVHP roept in de brochure...

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als ondere andere aan de voorwaarde is voldaan dat...

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

In 1986 dacht men serieus dat het rendement op staatsleningen acht procent zou blijven... Hoe anders is de praktijk gebleken. De acht procent duikt op in uitspraak...

Geschillencommissie weer op sterkte

Geschillencommissie weer op sterkte

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2019 elf nieuwe leden benoemd in de Geschillencommissie. Het merendeel van de nieuwe leden is jurist. Een aantal leden...