Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

Kifid 2017 (deel logo)

LEVEN - Circa 3.500 financieel advieskantoren hebben op grond van het Nationaal Regime het recht om te adviseren en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot gecombineerde producten met een beleggingscomponent. Bij het adviseren heeft elke adviseur geleerd dat het belangrijk is om rekening te houden met de beleggingshorizon van de klant. Onwillekeurig zullen de meeste adviseurs zich laten leiden door de leeftijd van de klant op het moment van advies. In deze uitspraak gaat het om een klant die op het moment van het advies zeventig jaar was. De nabestaanden van de klant verwijten in dit geval de bank een belegging te hebben geadviseerd die niet past bij een klant van hoge leeftijd. De geschillencommissie komt tot de volgende opvallende overweging:

Het feit dat een belegger een hoge leeftijd heeft, betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze belegger een korte beleggingshorizon heeft. Diens beleggingsdoelstellingen kunnen zeer wel gelegen zijn in een vermogensgroei die vooral nabestaanden ten goede zal komen. Nog minder kan worden gezegd dat een belegger op hoge leeftijd niet zou moeten kiezen voor beleggingsproducten met een lange looptijd; het daaraan verbonden rendement kan -afhankelijk van de omvang en samenstelling van diens beleggingsportefeuille-meebrengen dat ook een belegging met een lange looptijd voor een (hoog-)bejaarde belegger als passend kan worden beschouwd. De klacht van de nabestaanden wordt op dit punt afgewezen. - Uitspraak 2018 -304

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Dure uitglijder...

Dure uitglijder...

Een consument glijdt lelijk uit... Hij dacht bijna 100.000 euro te kunnen claimen op zijn reisverzekering, nadat hij tijdens het skiën een ongeluk veroorzaakte...

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klant 7.710 euro betalen wegens schending van de zorgplicht. Dit is minder dan...

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als ondere andere aan de voorwaarde is voldaan dat...

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

In 1986 dacht men serieus dat het rendement op staatsleningen acht procent zou blijven... Hoe anders is de praktijk gebleken. De acht procent duikt op in uitspraak...

Geschillencommissie weer op sterkte

Geschillencommissie weer op sterkte

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2019 elf nieuwe leden benoemd in de Geschillencommissie. Het merendeel van de nieuwe leden is jurist. Een aantal leden...

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Een consument die 30 mille provisie terug wilde van zijn adviseur krijgt nul op het rekest bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). Anders...