Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Wft Boeken

Als een dierbare komt te overlijden, leidt dit veelal tot een hectische en emotionele periode voor de erfgenamen. Het laatste waar je dan aan denkt – en wilt denken – is het in kaart brengen van de erfenis.

Voor veel Nederlanders gaat dit ook hun verstand te boven. Zij begrijpen vrij weinig van alle complexe informatie die op hen afkomt en maken wellicht ondoordachte beslissingen, die grote gevolgen kunnen hebben.

Om erfgenamen te beschermen tegen onaangename verrassingen, is sinds 1 september 2016 de wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk een zuivere aanvaarding alsnog naar een beneficiaire aanvaarding om te zetten bij onverwachte schulden. De gedachte hierachter is dat de erfgenaam, indien hij bekend was geweest met de schuld, een andere keuze zou hebben gemaakt. Maar wat is er veranderd ten opzichte van de oude wetgeving? En wat betekent dit voor erfgenamen?

Knelpunten oude wetgeving

In de wetgeving die tot 1 september 2016 geldig was, zaten twee knelpunten. Ten eerste kon een erfgenaam door zijn gedrag een nalatenschap zuiver aanvaarden. Een zuivere aanvaarding houdt in dat de erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk is voor schulden van de hele nalatenschap. En daar komt dus het tweede knelpunt: een nalatenschap kan onverwachte schulden bevatten. Het terugdraaien van een zuivere aanvaarding was bij de oude wetgeving echter geen optie.

Als een erfgenaam in de tussentijd een familiefotoalbum meenam uit het huis van de overledene of de kleding van de overledene alvast opruimde, kon hierdoor een zuivere aanvaarding ontstaan. De aanvaarding kwam dan tot stand via de ‘aanvaardingsfictie’. Herstel was niet mogelijk.

Bescherming erfgenamen

Daarom is gedrag dat wél en niet tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap leidt in de nieuwe wetgeving beter omschreven. Zo leidt het betalen van een openstaande rekening niet tot een zuivere aanvaarding, maar het verkopen van nalatenschapsgoederen wel. De nieuwe wetgeving biedt erfgenamen tevens meer bescherming tegen onverwachte schulden; als de nalatenschap binnen drie maanden na de zuivere aanvaarding een schuld blijkt te bevatten, is het mogelijk om aanvaarding om te zetten naar een beneficiaire aanvaarding. Dit geeft een erfgenaam de mogelijkheid en de tijd om de nalatenschap te heroverwegen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Zo werkt samenloop

Zo werkt samenloop

Er doen zich situaties voor dat dezelfde schade bij meer verzekeraars tegelijkertijd is gedekt. Men spreekt dan over samenloop. Een vaas in de huiskamer valt kapot...

Meer bescherming bij schuld

Meer bescherming bij schuld

Om de problemen rond beslaglegging te beperken, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel opgesteld, dat moet voorkomen dat mensen in een uitzichtloze...

Energiebesparing in advies meenemen

Energiebesparing in advies meenemen

Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag extra worden geleend. Los van de voordelen voor het milieu, kan dit voor huiseigenaren op een voordelige...

Transitievergoeding verandert

Transitievergoeding verandert

In Permanent Actueel van mei 2018 heeft u kunnen lezen dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe wet (de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB))...

MiFID II: wat is er veranderd?

MiFID II: wat is er veranderd?

Op 3 januari 2018 is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) II in werking getreden. Vanaf deze datum moeten marktpartijen en toezichthouders voldoen...

Tijd voor echte persoonlijke aandacht, mét meer rendement

Tijd voor echte persoonlijke aandacht, mét meer rendement

“Robotisering als een bedreiging zien, is verleden tijd”, stelt Ewald Bary, commercieel directeur van opleidings en exameninstituut Lindenhaeghe. “Er...