De waarde van advies

Fred de Jong 2012

Laten we afspreken dat we het vanaf nu niet meer hebben over de kosten, maar over de prijs en de waarde van financieel advies. Aldus blogt Fred de Jong op www.newfinancialforum.nl.

Financieel advies wordt vaak bestempeld als een kostenpost. Recent nog in een publicatie van de Consumentenbond (Onverklaarbaar hoge kosten bij hypotheekwijzigingen, augustus 2017). Ik citeer: "Van alle onderzochte geldverstrekkers stellen RegioBank en SNS het inwinnen van advies het vaakst verplicht, met hoge kosten tot gevolg."

 Door financieel advies als een kostenpost weg te zetten, bewijst de Consumentenbond haar leden een slechte dienst. Want de waarde van financieel advies wordt daarmee onterecht ontkracht, terwijl financieel advies echt beter verdient.

Opbrengst van financieel advies
Elke financieel adviseur zal het eens zijn met de stelling dat financieel advies veel waarde heeft. Gelukkig wordt die stelling ook door verschillende studies ondersteunt. Zoals in een onderzoek van het International Longevity Centre UK (The Value of financial advice, a research report from ILC-UK, July 2017). Zij concluderen onder meer dat consumenten die advies hebben afgenomen, meer pensioen opbouwen en meer sparen. Onderzoek van Montmarquette & Viennot-Briot uit 2016 (The Gamma factor and the value of financial advice, Montreal) bevestigde eerdere uitkomsten uit 2012 (Econometric models on the value of advice of a financial advisor, Montreal) dat beleggers die advies hebben ingewonnen, betere beslissingen nemen voor hun toekomst. Advies leidt volgens de onderzoekers tot beter financieel gedrag zoals meer spaarzin en meer oog voor lange termijn doelstellingen als pensioen.

In dergelijke studies wordt vrijwel altijd naar de beleggingswereld gekeken. Het zou juist interessant zijn om nader te onderzoeken in hoeverre financieel advies een positieve invloed heeft op modale huishoudens met betrekking tot schulden, pensioenopbouw, sparen en risicogedrag.

Om de waarde van financieel advies te bepalen, moet niet alleen gekeken worden naar de prijs van advies in verhouding tot de financiële opbrengsten van advies. De prijs van bijvoorbeeld een hypotheekadvies kan 1.500 euro zijn, de opbrengst kan zijn dat de geadviseerde klant over de looptijd van de hypotheek enkele duizenden euro’s minder gaat betalen. Maar financieel advies heeft nog een belangrijk ander effect dat financiële waarde vertegenwoordigt. Dat heeft met het gedrag van de klant te maken. Goed financieel advies laat de klant betere beslissingen nemen. Door beter na te denken over de financiën voor later, door risico’s goed te wegen en af te dekken waar nodig, door verantwoord te lenen, etcetera.

Kosten van gebrek aan advies
Ondoordachte en onverantwoorde financiële beslissingen hebben in het verleden tot veel maatschappelijke schade geleid. Veel huishoudens zitten nog steeds of dreigen opnieuw in financieel zwaar weer te komen. De WRR waarschuwde onlangs (Weten is nog geen doen, Den Haag) dat kwetsbare groepen in de samenleving moeite hebben om te voldoen aan de verwachtingen van de overheid qua zelfredzaamheid. Deze groepen zijn juist gebaat bij advies en hulp. De prijs van financieel advies moet ook in relatie worden gezien tot de mate waarin voorkomen wordt dat mensen in financiële problemen komen en dus een beroep doen op de sociale voorzieningen. Als mensen die advies het meest nodig hebben afzien van advies, nemen de maatschappelijke kosten alleen maar toe.

Financieel advies is maatschappelijk relevant. Goed financieel advies levert klanten uiteindelijk meer geld op en leidt tot betere beslissingen van consumenten en daarmee tot minder maatschappelijke schade. Daarom is het niet juist om te spreken over de kosten van financieel advies. Laten we afspreken dat we het vanaf nu niet meer hebben over de kosten, maar over de prijs en de waarde van financieel advies.

Reactie toevoegen

 
Meer over
De aflossingsblije hypotheek van Fred de Jong

De aflossingsblije hypotheek van Fred de Jong

Aflossingsblij, heet de onlangs gestarte NVB-campagne. Maar wie weet nog dat onderzoeker Fred de Jong eind 2011 pleitte voor de... aflossingsblije hypotheek? De...

Eén regisseur voor financiële zaken

Eén regisseur voor financiële zaken

(Uit VVP 06-2018, door Fred de Jong) Uit onderzoek blijkt, dat zelfstandig financieel adviseurs een betere uitgangspositie bij de consument hebben om hun vertrouwenspersoon...

Unieke positie van adviseur verzilveren

Unieke positie van adviseur verzilveren

Uit onderzoek blijkt, dat zelfstandig financieel adviseurs een betere uitgangspositie bij de consument hebben om hun vertrouwenspersoon te zijn dan banken en verzekeraars....

Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

De helft van de consumenten heeft behoefte aan één financieel regisseur die over al zijn financiële zaken waakt. Dat is het resultaat van een...

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Manifesto is geen traditionele accountant. Met het verzorgen van de administratie alleen maak je namelijk allang het verschil niet meer. Hoe dan wel? Door persoonlijk...

Klantgerichtheid volgens de AFM

Klantgerichtheid volgens de AFM

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienstverlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...