Adviseur moet klant alternatieven bieden

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere bankentraject. De geschillencommissie overweegt in deze uitspraak het volgende. Als uitgangspunt geldt, dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten.

De commissie oordeelt dat in beginsel van een adviseur mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de verschillende koop-stimulerende maatregelen, zoals subsidie. Voorts mag van een adviseur worden verwacht dat hij, indien een consument mogelijk voor een koop-stimulerende maatregel in aanmerking komt, deze maatregel kenbaar maakt, althans wijst op de mogelijke aanwezigheid daarvan. In onderhavige kwestie heeft de adviseur de consument niet gewezen op een tweetal koop-stimulerende maatregelen. Omdat de adviseur deze maatregelen niet in zijn adviestraject heeft meegenomen, acht de geschillencommissie de klacht op dit punt terecht.

- Uitspraak 2017-686

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...