Afscheid van financiële bijsluiter

Het duurt nog even, maar dan bent u van de financiële bijsluiter af. Per 1 januari 2018 wordt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen gewijzigd. De verplichting om bij complexe producten een bijsluiter te leveren verdwijnt dan. Niet dat u daar direct enthousiast over moet worden, want er komt iets anders voor terug: het essentiële-informatiedocument. Net niet helemaal hetzelfde, maar ook niet helemaal anders.

U begrijpt dat voor deze wijziging een goede reden bestaat. Die reden ligt in de EU-verordening inzake PRIIPS. Dit staat voor Packaged Retail and Insu-rance-based Investment Products oftewel in het Nederlands (zij het voor de buitenstaander nog onbegijpelijk): ‘verpakte retailbeleggingsproduc-ten en verzekeringsgerelateerde beleggings-producten’. Als u toevallig Adviseur Vermogen, Hypothecair krediet of Pensioen bent, kunt u er op rekenen dat hierover in een eventueel PE-examen na 1 april 2018 vragen worden gesteld.

PRIIPS regelt onder andere de verplichting tot het afgeven van het essentiële-informatiedocument voor financiële producten met een beleggingsele-ment (zoals beleggingsverzekeringen). Daar dan ook nog een financiële bijsluiter voor afgeven is dubbelop. Daarom verdwijnt deze. Maar PRIIPS geldt niet voor beleggingsproducten die gericht zijn op de oudedagsvoorziening. Daarvoor had de wetgever dus de financiële bijsluiter kunnen handhaven, maar ja: dan zit je met twee min of meer vergelijkbare bijsluitdingen en dat geeft dan ook weer verwarring. Daarom lijkt het de wetgever handiger om voor fiscaal gefaciliteerde oudedagsbeleggingsproducten ook dat essentië-le-informatiedocument verplicht te stellen. De wetgever omschrijft deze producten als ‘derde pijlerpensioenproducten’. Bij kenners, zoals u, wekt het woord pensioen meteen de indruk van juist een tweedepijlerproduct (werkgever/werk-nemer), maar de wetgever bedoelt hier echt de derde pijler van de oudedagsvoorziening (zoals beleggingslijfrenteverzekeringen).

‘U kunt zich troosten met het idee dat nu geheel Europa met een soort inanciële bijsluiter moet werken’

Voor complexe producten die niet onder PRIIPS vallen en die ook geen ‘derde-pijlerpensioenproduct’ zijn, vervalt de financiële bijsluiter zonder dat het essentiële-informatiedocument daarvoor in de plaats komt. Wordt daarmee de consument dan niet tekort gedaan? Die financiële bijsluiter was er ook bij die producten toch niet voor niets? De wetgever ligt er niet wakker van. Citaat: ‘voor deze producten is een extra informatiedocument niet meer nodig omdat de consument op andere manieren afdoende wordt geïnfor-meerd over de kenmerken van het product’. Ja, ja. En dat geldt niet voor andere complexe producten?

U weet: Nederland is vaak gidsland binnen de EU. Als u al die wijzigingen in regelgeving en informatiedocumenten voor de consument wat veel vindt, kunt u zich troosten met de gedachte dat nu geheel Europa met een soort financiële bijsluiter moet werken. En omdat het de EU is en dus alle lidstaten zich er mee bemoeien en dat altijd compromissen betekent: het wordt dan net niet helemaal hetzelfde en net niet helemaal anders.

Dik van Velzen is programmamanager bij Nibe-SVV en hoofdredacteur van de Beursbengel

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Belastinggeld besteed aan overbodig PE-examen Basis

Belastinggeld besteed aan overbodig PE-examen Basis

Minister Hoekstra van Financiën zou alsnog moeten besluiten dat het afleggen van een PE-examen Basis nu al niet meer nodig is. Dat blogt Dik van Velzen...

Dik van Velzen: vakbekwaamheidsstelsel wordt beter

Dik van Velzen: vakbekwaamheidsstelsel wordt beter

"Met zo ongeveer zijn laatste handeling voor zijn aftreden, liet minister Dijsselbloem weten dat het Ministerie van Financiën het CDFD-advies volgt om enkele...

Langzaam wordt het beter

Langzaam wordt het beter

Met zo ongeveer zijn laatste handeling voor zijn aftreden, liet minister Dijsselbloem weten dat het Ministerie van Financiën het CDFD-advies volgt om enkele...

Toch geen aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Toch geen aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Dik van Velzen (Nibe-SVV) verwacht niet dat de evaluatie van het vakbekwaamheidsbouwwerk tot (grote) aanpassingen gaat leiden.   Van Velzen in zijn wekelijkse...

Over uitvaart en vermogen

Over uitvaart en vermogen

De evaluatie van het vakbekwaamheidsstelsel is in volle gang. Moeten er meer of juist minder adviesdiploma’s komen? Mogelijk weet u al dat ik vind dat er...

Verzekeraars zijn vergeten waartoe ze op aarde zijn

Verzekeraars zijn vergeten waartoe ze op aarde zijn

Hij wist geregeld een gevoelige snaar te raken in de branche, maar het was altijd ingegeven door zijn fenomenale vakkennis. Dik van Velzen, senior projectmanager...