Bank hoeft verpande verzekering niet mee te wegen

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die er geen begrip voor heeft, dat een bank geen rekening houdt met het kapitaal dat is opgebouwd in een aan die bank verpande levensverzekering. Veel consumenten menen dat zij hierdoor juist in aanmerking komen voor een korting op de risico-opslag.

Hoewel het erop lijkt dat de commissie begrip heeft voor de irritatie bij de consument, wordt de klacht toch afgewezen. De commissie stelt vast, dat de bank zich niet verplicht heeft in de voorwaarden, om het kapitaal in deze verpande verzekeringen mee te wegen bij het vaststellen van de risicoklasse. De commissie stelt vast dat er ook geen rechtsregel is die de bank daartoe verplicht. Vervolgens komt de bank tot de volgende toelichting.

Op het beleid van de bank ten aanzien van tariefklassen zou een uitzondering moeten worden gemaakt als dit beleid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Aan de consument kan worden toegegeven, dat de bank beter inzichtelijk had kunnen maken waarom zij onderscheid maakt tussen de waarde van bij de bank zelf aangehouden (spaar-)producten en die van een elders aangehouden spaarverzekering.

Voor het onaanvaardbaarheidsoordeel is echter onvoldoende aangetoond dat een ander beleid van de bank beter verdedigbaar zou zijn. Daar komt bij dat de commissie in eerdere uitspraken heeft geoordeeld, dat een bank bij het bepalen van tariefklassen het tegoed van een elders aangehouden verzekering buiten beschouwing mocht laten.

In die uitspraken achtte de commissie van belang dat het tegoed van die verzekering -in elk geval tijdens de looptijd van de hypothecaire lening-niet kon worden verrekend met het uitstaande bedrag van de lening (vgl. GC 9 februari 2017, nr. 2017-107 en GC 13 februari 2017, 2017-110). In de omstandigheden van de voorliggende zaak ziet de commissie geen aanleiding om af te wijken van haar eerdere uitspraken over deze problematiek.

- Uitspraak 2017-614

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...