Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven. De adviseur verweert zich dat hij niet langer de beschikking heeft over het adviesdossier uit die tijd. De Geschillencommissie accepteert dit verweer van de adviseur met de volgende overweging: ’De exacte inhoud van deze gesprekken, de inhoud van de voorlichting die de consument en zijn partner hebben ontvangen en de omvang of juist afwezigheid van de verstrekte informatie over de voorwaarde vrijwillige boete bij verkoop, zijn helaas niet meer te reconstrueren. De consument heeft immers te kennen gegeven over niet meer dan de door hem overgelegde stukken te beschikken.

Ook de adviseur heeft het adviesdossier niet meer voorhanden en is hiertoe, aldus zijn stelling, op grond van artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek -bewaarplicht van zeven jaar-ook niet toe gehouden. De commissie kan op basis van deze stukken niet beoordelen of in het adviestraject in 2007 door de adviseur aanvullende voorwaarde vrijwillige boete bij verkoop is besproken. Of de adviseur conform de op haar rustende zorgplicht heeft gehandeld -bewijslast van het tegendeel rust op de consument-kan daarom niet worden vastgesteld. Hierop wordt de klacht van de klant afgewezen. De relevantie van deze uitspraak is, dat de geschillencommissie de bewaarplicht voor zijn adviesrapporten van de adviseur in lijn met artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek op zeven jaar stelt. Financieel adviseurs die enkel op basis van deze uitspraak van de geschillencommissie hun archief willen gaan schonen, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. -Uitspraak 2017 – 724

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...