Bewijslast verzekerde bij diefstal beperkt

HYPOTHEKEN – In deze zaak gaat het om een reisverzekering. Consument claimt schade als gevolg van diefstal van bagage uit zijn auto. De commissie stelt vast dat als uitgangspunt heeft te gelden dat bij een dergelijke schadeclaim in beginsel geen hoge eisen mogen worden gesteld aan wat betreft het door verzekerde te leveren bewijs. In beginsel is het voldoende, dat de verzekerde het bewijs van aangifte van de diefstal bij de politie en het bewijs van bezit en de waarde van de verloren/gestolen zaken overlegt en op deze wijze het schadevoorval aannemelijk maakt. Dit wordt echter anders, indien de door de verzekerde opgegeven feiten en omstandigheden met betrekking tot het schadevoorval redelijkerwijs aanleiding geven te twijfelen aan de waarachtigheid van de opgave.

Samengevat: bij dit type schade is de bewijslast van de verzekerde beperkt, tenzij de verzekeraar aannemelijk maakt dat de verzekerde bij de aangifte onjuiste informatie heeft verstrekt. Dan mag de verzekeraar (veel) zwaardere eisen stellen aan de consument bij het aantonen van het feit dat de diefstal daadwerkelijk heeft plaatsgevonden alsmede het bestaan en de waarde van de goederen waarvan gesteld wordt dat deze gestolen zijn. – Uitspraak 2016 – 606

Reactie toevoegen