Breng ONVZ-besluit voor de rechter!

Michael Mackaaij

ONVZ heeft dit najaar aangekondigd eenzijdig de provisievergoeding op lopende verzekeringen te verlagen. Het zou goed zijn als deze actie door de rechter getoetst wordt, vindt Michael Mackaaij.

Voorop staat: er is geen rationele onderbouwing van de huidige provisiehoogtes. De meeste provisiehoogtes zijn ontstaan rond 1950 toen een wettelijk provisieplafond werd ingesteld: het plafond werd snel daarna de norm. Verreweg de meeste verzekeraars hanteren vanuit concurrentieoverwegingen per productcategorie dezelfde provisiehoogtes. ONVZ hanteert percentages aan de bovenkant.

Vrijwel alle verzekeraars kennen inmiddels de mogelijkheid van een ‘provisieschuif’, waarbij provisie per verzekering door de adviseur neerwaarts kan worden bijgesteld. Daarnaast staat het verzekeraars vrij om voor nieuw te sluiten verzekeringen de maximale provisie eenzijdig vast te stellen.

Voor eenmaal tot stand gebrachte verzekeringen dient de tussenpersoon er onvoorwaardelijk op te kunnen vertrouwen dat de provisiehoogte gedurende de volledige looptijd van die verzekering ongewijzigd blijft. Immers: de tussenpersoon is ook gedurende de gehele looptijd aan te spreken op de zorgplicht. Op het moment dat de verzekering tot stand komt, maakt de tussenpersoon (financiële) afspraken met de verzekeringsnemer, voor een belangrijk deel op basis van de te ontvangen provisie gedurende de looptijd. Het intermediaire belang van rechtszekerheid dient dan ook zwaar te wegen.

De gehanteerde argumenten van ONVZ hebben Adfiz niet kunnen overtuigen. Het lijkt dan ook simpelweg neer te komen op een rendementsverbetering van de verzekeraar ten koste van de adviseur: dat is geen betrouwbaar partnerschap. .

Op internetfora circuleren verschillende berichten met een oproep tot een boycot van ONVZ. Hoewel ik kan begrijpen dat individuele adviseurs vanuit onmacht iets dergelijks roepen, vind ik dat geen passende oplossing. Dat zou er immers toe kunnen leiden dat klanten van adviseurs op deze wijze niet het best passende product aangeboden krijgen en zo de dupe worden van een beloningsdiscussie waar zij part noch deel aan hebben. ONVZ heeft ook voor 2017 een hele mooie verzekeringspropositie.

Wat wel kan, is dat brancheorganisaties aantasting van bestaande provisieafspraken consequent ter toetsing aan de rechter voorleggen. Een verlaging van bestaande provisieafspraken op lopende verzekeringen raakt aan de kern van de bedrijfsvoering van het intermediair. In een vergelijkbare casus in 2014 (Adfiz vs. Reaal) heeft de voorzieningenrechter dan ook langs deze lijn geoordeeld (www.adfiz.nl/upload/documenten/20140403_DMKEMP314776v1Vonnis_31_ maart_2014.pdf). Met name in de artikelen 4.1, 4.8 en 4.9 van deze uitspraak is de argumentatie glashelder.

De rechter is in deze zaak uitstekend in staat gebleken om een afweging te maken van het belang van de adviseur en de argumentatie van de verzekeraar. Mocht in de toekomst incidenteel een keer blijken dat een verzekeraar wel in het gelijk gesteld wordt, dan is er in ieder geval een zorgvuldige onafhankelijke beoordeling geweest waar partijen zich bij neer kunnen leggen.

Terwijl Reaal in 2014 nog zo netjes was om een koopsom aan te bieden voor de beëindiging van de provisierechten (en desondanks in het ongelijk werd gesteld), is ONVZ voornemens de verlaging van de contractueel overeengekomen toekomstige provisies zonder enige compensatie door te voeren. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de huidige bedrijfsvoering, maar ook voor de portefeuillewaarde van de betrokken intermediairs.

Recentelijk maakte het Verbond van Verzekeraars nog publiekelijk de opmerking dat er geen lobby gevoerd zal worden voor een provisieverbod. Het kan dan toch niet zo zijn dat individuele leden het provisiemodel van binnenuit trachten uit te hollen door onrechtmatige verlagingen op de bestaande portefeuille?

Herstel van vertrouwen geldt niet alleen richting consumenten, maar ook en vooral binnen onze branche. Verzekeraars hebben recht op betrouwbare tussenpersonen die zorgvuldig en goed opgeleid de klantrelatie onderhouden. Tussenpersonen hebben recht op duidelijkheid over de beloningshoogte om daarmee de continuïteit van hun dienstverlening te waarborgen.

‘Klanten mogen niet de dupe worden van een discussie waar zij part noch deel aan hebben’

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Derde klantverslag MultiSafe als inspiratiebron voor sector

Derde klantverslag MultiSafe als inspiratiebron voor sector

MultiSafe heeft haar derde Klantverslag gepubliceerd. Het eerste werd in 2015 gepubliceerd, in navolging van het voorbeeld van Yarden. Het Klantverslag is hét...

Verantwoordelijkheid  voor volmachtgevers

Verantwoordelijkheid voor volmachtgevers

Volmachtgevers zetten de laatste weken gezamenlijk in op een verlaging van de tekencommissie. Het ondermijnt het vertrouwen binnen het volmachtkanaal, dat nu net...

"Oversluiten makkelijker maken voelt onnatuurlijk"

"Oversluiten makkelijker maken voelt onnatuurlijk"

Consumenten een handje helpen om hun verzekeringen over te sluiten "geeft het gevoel van de kalkoen die helpt het kerstdiner voor te bereiden". Dit schrijft...

Sivi helpt ons vooruit

Sivi helpt ons vooruit

Weer een nieuwe wet die wordt uitgestort over de branche. Weer meer regels die niets te maken lijken te hebben met het helpen van klanten. Weer meer werkzaamheden...

Mackaaij: "breng onvz-besluit voor de rechter"

Mackaaij: "breng onvz-besluit voor de rechter"

ONVZ heeft dit najaar aangekondigd eenzijdig de provisievergoeding op lopende verzekeringen te verlagen. Het zou goed zijn als deze actie door de rechter getoetst...

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Kiezen voor de toekomst' Michael Mackaaij

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Kiezen voor de toekomst' Michael Mackaaij

"Al onze collega’s zijn oprecht bezig al onze klanten goed te verzekeren.” Aldus Michael Mackaaij, directeur en mede-eigenaar van Multisafe. Mackaaij...