Complexe sociale zekerheid vergt maatwerk

Marco Pos VVP Event Inkomen 2017

Een mkb’er ziet zich bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van één of meerdere medewerkers geconfronteerd met een taaie en complexe materie. Hij wil op dat gebied het liefst zoveel mogelijk ontzorgd worden. Hoe spelen financieel adviseurs, verzekeraars en serviceproviders in op deze behoefte?

Goed functionerende medewerkers zijn het kapitaal van een bedrijf. Zij maken het verschil. Als medewerkers door ziekte moeten verzuimen of langdurig arbeidsongeschikt raken, is dat dan ook een behoorlijke kopzorg voor het bedrijf. De kosten zijn hoog omdat er loon doorbetaald moet worden en er een vervanger moet komen. Daarnaast heeft de werkgever langdurige verplichtingen aangaande de re-integratie van de medewerker. Het mag duidelijk zijn: zieke en arbeidsongeschikte medewerkers houden voor een werkgever forse en impactvolle risico’s in. Het probleem is bovendien uitermate complex. Een werkgever heeft met maar liefst dertig wetten op het gebied van sociale zekerheid te maken.

Optimale re-integratie

Met een goed preventiebeleid kan een werkgever het verzuimrisico beperken, maar helaas niet uitsluiten. Als er verzuim optreedt, is het van belang dat de medewerker snel, gezond en gemotiveerd terugkeert op de werkvloer. Dat is van belang voor de werkgever én voor de medewerker zelf. De bijkomende effecten van langdurig verzuim zijn namelijk ook voor een werknemer enorm. In de praktijk is gebleken dat zieke medewerkers bij een uitval van zes weken of meer een enorme drempel ervaren. Zelfs terugkomen om een kop koffie te drinken met de leidinggevende of collega’s is dan al een grote stap. Een actieve benadering in de eerste zes weken van het ziekteverzuim is dan ook erg belangrijk. Om binding met het bedrijf te behouden en voor het gevoel van de werknemer, dat hij gezien wordt en dat zijn klachten serieus genomen worden.

Langdurig -en dus duur-ziekteverzuim zien we vooral bij psychische aandoeningen. Iemand die uitvalt met burn-outklachten heeft een gemiddelde verzuimduur van 240 dagen. Een adequate en snelle begeleiding van de juiste behandelaars is dan een must. Door in

‘Een werkgever heeft met maar liefst dertig wetten op het gebied van sociale zekerheid te maken’

de eerste ziekteweek al met vervolg-en behandeltrajecten te starten, neemt de kans op een optimale re-integratie sterk toe. Zowel de werkgever als de werknemer heeft specialisten nodig om zo’n optimale re-integratie te bewerkstelligen.

Specialiseren

Hoe gaat het midden-en kleinbedrijf om met dit complexe vraagstuk? Vaak staat een verzekeringsoplossing centraal: 80% van de mkb’ers heeft een verzuimverzekering voor de loondoorbetalingsverplichting (op dit moment nog 104 weken). Maar hoe weet een ondernemer dat deze oplossing hem biedt wat hij nodig heeft? En dat hij volledig ontzorgd wordt? Daarvoor vertrouwt hij op het advies van zijn financieel adviseur. Maar die heeft op zijn beurt ook te maken met een toegenomen complexiteit van producten en diensten. Het is een hele klus om kennis over de markt en de ontwikkelingen daarin bij te houden. Daarnaast zijn er forse wettelijke eisen rondom educatie en moet een kantoor inzicht hebben in zijn klanten en hun behoeften. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer intermediairs in de afgelopen jaren een keuze hebben gemaakt. Ze bedienen niet meer het hele palet, maar specialiseren zich.

Inspelen op behoeften

Door de complexiteit van de sociale zekerheid hebben mkb’ers behoefte aan uiteenlopende ondersteuning. Iedere volmacht, makelaar, serviceprovider en intermediair speelt daar op zijn eigen wijze op in. Ze bieden bijvoorbeeld maar één (huismerk-)product of laten juist producten van veel verschillende verzekeraars zien. Ook verzekeraars hebben oog voor de verschillen in verzekeringsbehoeften van het mkb. Er zijn meerdere producten beschikbaar, elk met hun eigen premies en verzekeringsvoorwaarden.

Ketenpartners

Maar met alleen goede en marktconforme verzekeringsproducten zijn verzekeraars er tegenwoordig niet. Steeds vaker willen zij zich daarom onderscheiden in hun dienstverlening. Ze doen daarbij een beroep op specialisten zoals arbeidsdeskundigen, register case-en caremanagers, compliance officers, auditspecialisten, bewakers van procesafspraken, SLA’s en consultants zorg, inkomen en/of duurzame inzetbaarheid. Deze specialisten kunnen interne medewerkers zijn. Of externe businesspartners, zoals een arbodienst, een bedrijfsarts, een re-integratiebedrijf en intermediair.

Hoe dan ook, het is van belang dat alle partijen binnen de keten op elkaar zijn ingesteld en weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Een ultieme schil aan dienstverlening werkt alleen als iedereen juist wordt aangehaakt en als er sprake is van een hoge mate van professionaliteit. Als iedere schakel doet wat er toegezegd en vastgelegd is, kan en zal het verschil gemaakt worden.

Altijd maatwerk

Nedasco wil het intermediair ondersteunen in zijn advisering van mkbklanten. Juist vanwege de complexiteit is inkomen meer dan een platte verzekering. We kijken breder dan alleen de producten van verzekeraars X of Y. Wij denken liever in totaaloplossingen en totaalconcepten. Samen met ons intermediair gaan we van producten naar diensten, van verkopen naar adviseren en van aanbieden naar analyseren. Voor iedere mkb-er zal de totaaloplossing er anders uitzien en het intermediair zal altijd maatwerk moeten bieden.

Samenwerking

Wij beschouwen het bij ons aangesloten intermediair als belangrijkste partij om ons als serviceprovider te ontwikkelen. Samen met hen gaan we op zoek naar maatwerk en oplossingen. Zo ontwikkelen we op dit moment samen met het intermediair een complete risicoscan. Deze scan toont alle risico’s die een bedrijf op het gebied van sociale zekerheid loopt. De ondernemer ziet in een oogopslag waarop hij actie moet ondernemen. De scan kan ook een aanleiding zijn om een uitgebreide aanvullende analyse te laten verrichten.

Wij verwachten dat deze scan de adviseur helpt een heldere analyse te maken en in gesprek te gaan. Zo kan hij bouwen aan een langdurige relatie. Tussen hem en zijn zakelijke klant en tussen hem en Nedasco.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Nedasco biedt bedrijfsgezondheidsverzekering

Nedasco biedt bedrijfsgezondheidsverzekering

Serviceprovider Nedasco introduceert een nieuw aanvullend inkomensproduct: de Samen Beter Verzekering met Anker als risicodrager. De nieuwe Samen Beter Verzekering...

10.000ste automatische aanvraag via vernieuwd ServiceNet Nedasco

10.000ste automatische aanvraag via vernieuwd ServiceNet Nedasco

Het vernieuwde ServiceNet van Nedasco noteerde vorige week de 10.000ste aanvraag die automatisch is verwerkt. De aanvraag was van Feenstra Adviesgroep uit Leeuwarden....

Meer grip op  verzuim

Meer grip op verzuim

Hoe help je als risicoadviseur werkgevers meer grip te krijgen op verzuim? Nedasco liet het tijdens de kennissessie bij VVP Event Inkomen zien aan de hand van...

Nedasco krijgt volmacht van elipsLife

Nedasco krijgt volmacht van elipsLife

ElipsLife, dochter van Swiss Re, heeft een volmacht verleend aan serviceprovider Nedasco uit Amersfoort. Het is één van de eerste volmachten die elipsLife...

Stilte voor een storm... waar je u tegen zegt

Stilte voor een storm... waar je u tegen zegt

Inkomensadviseurs kunnen hun borst nat maken, zei Janthony Wielink (Enkwest opleiding & advies) tijdens het op 20 september gehouden VVP Event Inkomen. Houd...

Alles over Inkomen met janthony wielink

Alles over Inkomen met janthony wielink

VVP organiseert op 20 september het Event Inkomen in Rotterdam. Een netwerkevent voor inkomensadviseurs van het hoogste niveau. Het VVP Event Inkomen, georganiseerd...