Consument mag niet klagen over adviseur

section1_page52_article36_1.jpg

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten en de wijze waarop de overlijdensrisicopremie werd vastgesteld, het product voor zijn doelstelling niet geschikt was. De consument, bijgestaan door een juridisch deskundige stichting, dient in 2013 bij de geschillencommissie een klacht in tegen de verzekeraar. In 2017 wordt ook een klacht ingediend tegen de adviseur. Deze adviseur beroept zich op het reglement van de geschillencommissie. In artikel 12 van het reglement, is bepaald dat een klacht bij Kifid moet worden ingediend binnen een jaar nadat de consument zijn klacht aan de financieel dienstverlener heeft voorgelegd. Of binnen drie maanden nadat de financieel dienstverlener zijn standpunt over de klacht aan de consument kenbaar heeft gemaakt.

In deze zaak had de consument echter wel een klacht tegen verzekeraar, maar niet tegen de adviseur ingediend. De commissie beslist hierop als volgt. De termijnen in artikel 12 van het reglement gaan uit van de situatie waarin consument een klacht heeft ingediend. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Aangezien consument evenwel van mening was dat er sprake was van aansprakelijkheid van de adviseur én op dat moment reeds werd bijgestaan door een professionele gemachtigde, beschouwt de commissie dit als een gelijkwaardige situatie. Consument had immers wel een klacht kunnen indienen. De in artikel 12 van het reglement genoemde termijnen kunnen niet worden opgeschort door geen klacht in te dienen tegen de financieel dienstverlener, wanneer daar wel de gelegenheid toe is. De commissie stelt hierop de adviseur in het gelijk. Onbekend is of de consument vervolgens zijn juridisch adviseur aansprakelijk heeft gesteld.

- Uitspraak 2017-512

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

Vereenvoudigde Kifid-procedure slaat niet altijd aan

De nieuwe werkwijze van Kifid, waarbij klachten waarvan snel duidelijk was dat zij ongegrond waren vaker vereenvoudigd zouden worden afgedaan, heeft niet altijd...