Consument met beleggingspand is bedrijf

Kifid 2017 (deel logo)

SCHADE - De consument heeft een rechtsbijstandverzekering waarin hij als privépersoon is verzekerd. In 2016 koopt hij een recreatiewoning voor 147.500 euro. Doelstelling is om de woning te verhuren en daarmee jaarlijks een rendement van 7 procent te behalen. De consument mag 31 dagen per jaar de bungalow zelf gebruiken. De rechtsbijstanduitvoerder stelt zich op het standpunt dat de consument geen aanspraak op rechtsbijstand heeft, omdat hij enerzijds niet als privépersoon handelt en anderzijds de recreatiewoning als beleggingsobject niet voor eigen gebruik heeft aangekocht.

De geschillencommissie acht zich onbevoegd om dit geschil te behandelen, maar overweegt wel dat de woning in hoofdzaak is aangeschaft om te exploiteren en dus een beleggingspand is. De Commissie stelt vervolgens opnieuw vast dat het hebben van é é n of meer beleggingspanden in haar visie betekent dat de eigenaar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: Bleukens moet concument 238 euro terugbetalen

Kifid: Bleukens moet concument 238 euro terugbetalen

Bleukens Verzekeringen moet een consument 238 euro terugbetalen. Dit omdat een nota in het kader van een Beleggingsverzekering niet terecht zou zijn, aldus de niet...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, LEVEN. UIT VVP 6, OKTOBER 2018 De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld...

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEVEN - De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in deze klacht. In 1949 wordt...