De Blijverslening: kenmerken en gebruik in advies

Wft module Vakbekwaamheid

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) introduceerde in 2015 de Blijverslening. Deze lening is bedoeld voor eigenaar-bewoners die hun woning willen aanpassen aan behoeftes die horen bij hun stijgende leeftijd. Inmiddels zijn de eerste Blijversleningen verstrekt en werpt het initiatief zijn vruchten af.

De Blijverslening maakt het voor ouderen mogelijk om hun huis te verbouwen, waardoor zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels of verbreden van deurposten. Gemeenten bepalen zelf of én in welke vorm(en) zij de lening aanbieden. Zij mogen de Blijverslening afstemmen op hun eigen beleidsdoelstellingen. Dat betekent dat elke gemeente eigen voorwaarden kan opstellen voor het verstrekken van de lening.

Is een klant geïnteresseerd in een Blijverslening, dan is het belangrijk dat de adviseur het nodige voorwerk doet. Er is geen standaard voor de verstrekking van de lening. Zo kunnen gemeenten de lening bijvoorbeeld beschikbaar stellen voor specifieke maatregelen, een bepaalde wijk of een bepaalde doelgroep.

Wordt een Blijverslening verstrekt, dan kent deze de onderstaande kenmerken:

• tussentijds (geheel of gedeeltelijk) boetevrij en kosteloos aflossen is mogelijk met een minimum van 250 euro;

• de hoogte van de lening is onafhankelijk van het vermogen in box 3;

• het geld blijft bij SVn in een bouwkrediet. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de nota;

• de verbouwingswerkzaamheden mogen pas starten nadat de gemeente/ provincie de lening heeft toegewezen;

• rentedalingen of rentestijgingen na het moment van aanvragen bij SVn hebben geen invloed op de aangeboden rente. Deze staat vast op het moment van aanvraag;

• det geld dat eventueel overblijft in het bouwdepot, wordt aangewend voor gedeeltelijke aflossing van de lening;

• na aflossing op de lening wordt de maandtermijn naar beneden bijgesteld.

Puzzel voor klant en adviseur

De adviseur kan precies uitrekenen wat de aanvrager kan lenen op basis van deze gegevens. Samen met de klant kan worden bepaald welke variant het beste bij hem of haar past. Of de gemeente waarin de klant woont de lening aanbiedt en onder welke voorwaarden, blijft een aanvullende puzzel voor klant en adviseur.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Beide ex-partners krijgen regie over pensioen

Beide ex-partners krijgen regie over pensioen

Permanent Actueel door Lindenhaeghe. Wanneer echtelieden gaan scheiden, wordt ook het opgebouwde pensioen verdeeld. In 96 procent van de scheidingen wordt voor...

Balans tussen zekerheid en kansen

Balans tussen zekerheid en kansen

Permanent Actueel door Lindenhaeghe In het regeerakkoord van vorig jaar was al te zien dat de overheid enkele wijzigingen wil aanbrengen in de wetgeving, die...

Werknemers beschermd  tegen schijnconstructies

Werknemers beschermd tegen schijnconstructies

In 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies in fasen ingevoerd. Dat heeft gezorgd voor de wijziging van een aantal andere wetten, waaronder de Wet minimumloon...

Pensioen over naar  nieuwe uitvoerder

Pensioen over naar nieuwe uitvoerder

Een pensioen opbouwen: in het verleden deed men dat vaak bij één pensioenuitvoerder, maar aangezien er tegenwoordig sneller van baan wordt gewisseld,...

Zorg voor een computerverzekering op maat

Zorg voor een computerverzekering op maat

De computer is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse leven, zowel zakelijk als privé. Maar naarmate onze afhankelijkheid groeit, worden de financiële...

Waak voor dekkingshiaten op vakantie

Waak voor dekkingshiaten op vakantie

De vakantie: een tijd van ontspanning voor uw klant. Tenminste, dat is de bedoeling. Helaas gaat er wel eens wat mis. Denk aan een vakantie die letterlijk in het...