Direct writer hoeft niet te wijzen op oversluiten

LEVEN – De premies op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. In het algemeen worden deze lagere premies wél berekend voor nieuw afgesloten verzekeringen maar niet voor al afgesloten verzekeringen. Een bij een direct writer verzekerde klant is het met dit beleid niet eens en verwijt de verzekeraar te handelen in strijd met de Gedragscode Verzekeraars en het ‘kapstokartikel’ 4:24a Wft over de zorgplicht van financiële ondernemingen. De geschillencommissie wijst de klacht af met onder meer de volgende motivering:

De op verzekeraar rustende wettelijke en civielrechtelijk plichten tot informatieverstrekking reiken niet verder dan de plichten die uit hoofde van het aanbieden van deze specifieke verzekeringsovereenkomst op hem rusten. De informatieplicht van verzekeraar strekt niet zo ver dat verzekeraar gehouden is zijn klanten op de hoogte te stellen van het veranderende verzekeringsaanbod. Is de verzekering eenmaal tot stand gekomen, dan hoeft een direct writer de consument dus niet te attenderen op het feit dat de verzekeraar nadien zelf andere (betere) producten aanbiedt. Dit behoort wel tot de taak van de adviseur. Inmiddels zijn er meerdere uitspraken van de geschillencommissie waarin (terecht) duidelijk wordt gemaakt dat de consument van een direct writer een andere dienstverlening moet verwachten dan van een onafhankelijk adviseur – Uitspraak 2017 – 127

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...