Fraudeverdachte moet verhaal kunnen doen

Kifid LOGO 2017

Hypotheken

-Bij fraude door een consument kan de aanbieder de persoonsgegevens van de consument opnemen in Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister (EVR). De commissie eist dat in alle gevallen eerst de consument gelegenheid krijgt zijn visie te geven voordat tot registratie wordt overgegaan.

De commissie overweegt dat -hoewel dit niet uit het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen volgt-tot de eisen die aan een zorgvuldig onderzoek kunnen worden gesteld, onder andere behoort dat aanbieder de consument confronteert met zijn verdenking. De aanbieder hoort de consument en stelt deze in staat om de verdenking te weerleggen en zijn lezing van de feiten te geven, alvorens (eventueel) tot registratie over te gaan. Immers, ook in gevallen waarin op het eerste gezicht sprake lijkt van fraude, kan die verdenking ongegrond blijken te zijn in het licht van de lezing die de betrokkene geeft.

-Uitspraak 2017-616

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEVEN - Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s., zal die...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN Leven (uit VVP 2, maart 2018) De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar...

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid gaat de behandeling van de ruim 700 aangehouden klachten over woekerpolissen gefaseerd oppakken. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling, aldus...