Geen dekking voor kosten haken breekwerk bij waterschade

SCHADE – Consument heeft een verzekering voor zijn woonhuis. Verzekerd is iedere onvoorzienbare schade tijdens de looptijd van de verzekering. Bij waterschade zijn ook verzekerd de redelijke kosten van het hak- en breekwerk dat nodig was om het defect aan de waterleidingen op te sporen. Bij de consument ligt een waterleiding onder de betonvloer in het zand. Deze waterleiding lekt.

In de polisvoorwaarden is bepaald dat er geen dekking is voor schade door eigen gebrek én schade die geleidelijk ontstaat. Een verzekeraar die zich op een uitzondering in de polisvoorwaarden wil beroepen, dient dit te bewijzen. Naar het oordeel van de commissie slaagt de verzekeraar hierin niet en dient de verzekeraar dus de kosten van de vervanging van de waterleiding te vergoeden.

De kosten van het hak- en breekwerk, dat nodig was om de oorzaak te achterhalen, hoeft de verzekeraar niet te vergoeden. De geschillencommissie volgt hierbij de volgende – opvallende – redenatie: verzekerd is de schade aan de woning. Het weglekkende water uit de lekkende waterpijp is terechtgekomen in het zandbed onder de stortvloer van de woning. Dit heeft niet geleid tot (gevolg)schade aan de woning van de consument. Hierdoor is er geen sprake van gedekte waterschade. Hak- en breekwerk komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van verzekerde waterschade. Nu hiervan geen sprake is komen ook de kosten van het hak- en breekwerk niet voor vergoeding in aanmerking

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Twee consumenten zien hun beleggingsportefeuille in acht jaar tijd met bijna 60.000 euro in waarde dalen. Zij beklagen zich over het beleggingsresultaat en stellen...

Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...