Geen overeenkomst zonder toestemming

Kifid (logo)

SCHADE - In deze klacht gaat het om een verzekerde die een geschil heeft met zijn ex-werkgever over de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst die zij in kader van de beëindiging van het dienstverband zijn aangegaan. In een bepaalde fase van de juridische procedure is de werkgever bereid te schikken tegen betaling van een bedrag van 1400 euro De verzekerde wil echter minimaal 2500 euro ontvangen. Omdat de kosten van doorprocederen meer dan 1100 euro zullen bedragen, doet de rechtsbijstandsverzekeraar een beroep op de afkoopregeling zoals vrijwel alle rechtsbijstandsverzekeraars die kennen. Aan de werkgever bericht de rechtsbijstandsverzekeraar akkoord te gaan met het bedrag van 1400 euro en aan de verzekerde wordt bericht dat de verzekeraar aanvullend 1100 euro zal betalen.

De verzekerde is het er niet mee eens dat de rechtsbijstandsverzekeraar zonder zijn uitdrukkelijke toestemming namens hem een vaststellingsovereenkomst met zijn ex-werkgever is aangegaan. De geschillencommissie is het eens met de verzekerde: Consument stelt met recht dat rechtsbijstandsuitvoerder optreedt namens hem. Dit houdt in dat bij het treffen van een bindende regeling ter beëindiging van een geschil de toestemming van de consument vereist was. Vast staat dat die niet is gegeven. Anders dan rechtsbijstandsuitvoerder stelt, is die bevoegdheid niet gegeven door de afkoopregeling. Deze regeling ziet immers enkel op de mogelijkheid van een betaling aan consument en het staken van de rechtshulp. Dit houdt geen mogelijkheid tot het zelfstandig aangaan van een rechtshandeling met de tegenpartij in. - Uitspraak 2018-538

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: Bleukens moet concurrent 238 euro terugbetalen

Kifid: Bleukens moet concurrent 238 euro terugbetalen

Bleukens Verzekeringen moet een consument 238 euro terugbetalen. Dit omdat een nota in het kader van een Beleggingsverzekering niet terecht zou zijn, aldus de niet...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, LEVEN. UIT VVP 6, OKTOBER 2018 De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld...

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEVEN - De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in deze klacht. In 1949 wordt...