Geen twee sleutels, toch dekking voor diefstal fiets

SCHADE – De consument heeft een fietsverzekering afgesloten voor haar ebike ter waarde van 1.599 euro. In de polisvoorwaarden staat dat na diefstal voorwaarde voor vergoeding is dat twee originele fietssleutels worden ingeleverd. Na diefstal van de fiets kan de consument slechts één sleutel inleveren. Zij claimt dat een van de sleutels waarschijnlijk kort voor de diefstal door zakkenrollerij is gestolen. Hiervan heeft zij, gelijk met de diefstal van de fiets, aangifte gedaan bij de politie. Consument kan door middel van een getuige aantonen dat de fiets ten tijde van de diefstal op slot stond. Ook heeft zij de beschikking over een doorgeknipt kettingslot waarmee de fiets extra op slot stond. Van dit kettingslot heeft zij wel de twee sleutels.

Een ‘verval van recht-clausule’ in een consumentenovereenkomst (niet zijnde een beding in de zin van artikel 7:941 lid 4 BW) wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, tenzij de verzekeraar dit vermoeden weerlegt door aan te tonen dat hij in een redelijk belang is geschaad.

De geschillencommissie oordeelt dat in deze casus de verzekeraar niet daadwerkelijk in zijn belang is geschaad nu, op andere wijze dan door overhandiging van de twee fietssleutels, kan worden vastgesteld dat de fiets op slot stond ten tijde van de diefstal. De verzekeraar wordt in deze zaak verplicht de volledige waarde van de gestolen fiets te vergoeden

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...