Goudbaren behoren tot inboedel

Kifid 2017 (deel logo)

SCHADE - Bij de consument wordt voor 45.000 euro aan goudbaren gestolen. De schadebehandelaar van de verzekeraar geeft per e-mail aan dat goudbaren als inboedel worden gezien en daardoor boven het maximumbedrag van15.000 euro, welke geldt voor kostbaarhedendekking, vergoed zal worden. De verzekeraar stelt later dat goudbaren gezien moeten worden als kostbaarheden, het door de schadebehandelaar ingenomen standpunt een vergissing is en derhalve het maximum van 15.000 euro aangehouden moet worden.

De geschillencommissie overweegt hierop onder meer: ‘Tijdens dit telefoongesprek heeft de schadebehandelaar de gemachtigde van de consument kenbaar gemaakt, dat de goudbaren naar het oordeel van de verzekeraar, anders dan aanvankelijk gesteld, onder de rubriek ‘Inboedel’ vallen. Uit het voorgaande leidt de Commissie af dat de consument er op dat moment redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat de verzekeraar het eerdere standpunt had verlaten en alsnog tot de conclusie was gekomen dat de goudbaren onder de dekking van de inboedelverzekering vallen. De stelling van de verzekeraar dat de consument op dat moment had moeten weten dat die mededeling op een voor hem kenbare vergissing berustte is, mede in het licht van bovenstaande, door de verzekeraar onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zo kenbaar was de vergissing niet, nu partijen daarover tot en met de zitting hebben gedebatteerd en beide standpunten over en weer naar het oordeel van de Commissie op zichzelf genomen te verdedigen waren’. De verzekeraar wordt veroordeeld de volledige waarde van de gestolen goudstaven te vergoeden. - Uitspraak 2017 - 808

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...