Innoveren is hard werken

Pascal Spelier

Alleen al in Nederland zijn honderden fintechs actief. Of u hier ‘last’ van krijgt valt nog te bezien. Wel gaan deze fintechs nieuwe standaarden neerzetten voor financiële dienstverlening, al is het maar omdat ze sneller tot innovaties komen, een betere customer experience bieden en vaak goedkoper zijn. Heeft u nog niet of onvoldoende nagedacht over uw innovatiestrategie en de rol van fintechs in het bijzonder, dan is er werk aan de winkel.

Simpel gezegd moet u innovatie binnen uw organisatie inrichten langs drie onderdelen: uw innovatiestrategie, de implementatie daarvan en het meten van de resultaten van uw innovatie-inspanningen.

Het adagium ‘disrupt jezelf, voordat anderen het doen’ is veelgehoord. Daarbij gaat het niet alleen om de disruptie van uw eigen dienstverlening en het businessmodel gebruikmakend van nieuwe technologie, maar ook om de disruptie van de manier van werken. Wat is uw innovatiestrategie in het algemeen en uw strategie ten aanzien van FinTechs in het bijzonder? Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie zich continu vernieuwd in een wereld waarin (technologische) ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen?

De implementatie van een innovatiestrategie is vaak een struikelblok. Dit heeft te maken bij een gebrek aan focus op de juiste innovatiethema’s voor de organisatie. Hoe kom je tot deze thema’s?

Het begint met inzichten. Hoe ontwikkelt klantgedrag zich? Welke nieuwe technologieën of business modellen hebben mogelijk een impact op de strategie van uw organisatie? Hoe ontwikkelt de toekomstige waardeketen zich? Welke ‘value is at stake’? Op basis van deze inzichten stelt u innovatiethema’s vast. Deze thema’s zijn niet in steen gebeiteld en moeten dus met enige regelmaat worden herzien. De wereld om ons heen verandert immers snel.

De innovatiethema’s zijn leidend bij het opbouwen van een innovatieportfolio. Bij voorkeur worden de innovaties geplot in een zogenoemde innovatiefunnel. Iedere fase van de funnel (ideegeneratie, validatie, ‘minimum viable products’ en lancering) heeft zijn eigen karakteristieken als het gaat om risico, investeringsbehoefte en financieringsbereidheid. Naarmate een innovatie zich naar rechts beweegt in de funnel zijn er lessen te leren. Deze inzichten kunnen weer worden gebruikt bij het herijken van de innovatiethema’s.

Wil je als organisatie meer focus aanbrengen op innovatie en de wendbaarheid van je organisatie aanpassen, dan vraagt dat om andere organisatieen samenwerkingsvormen. Zeg ‘dag’ tegen de oude, vertrouwde functioneel ingerichte ‘hark’ en omarm de platte en wendbare organisatiestructuur. Deze structuur vereist geen managers, die overwegend risicomijdend gedrag vertonen, maar leiders. Daarbij is er geen plaats voor hiërarchisch leiderschap, maar leiders die inspireren. Nadruk op controle maakt plaats voor nadruk op vertrouwen. Autonome, zelfsturende, multidisciplinaire teams richten zich voor kortere perioden (sprints) op een specifiek doel.

Om te kunnen beoordelen of uw innovatiestrategie en bijpassende opbouw van een innovatieportfolio ook loont in de toekomst, zult u moeten meten wat de resultaten van uw innovatie-inspanningen zijn.

Zoals gezegd zijn uw innovaties, afhankelijk van hun volwassenheid, te plotten in een innovatiefunnel. Voordat een idee ‘promoveert’ naar de validatiefase en daaropvolgend naar de fases ‘minimum viable product’ en ‘lancering’ moet het eerst voldoen aan een aantal criteria. Tussen iedere fase vormen transparante criteria de ‘poortwachter’. Ga niet lichtzinnig om met de criteria. Immers, naarmate je verder naar rechts opschuift in de funnel neemt het risico toe, de investeringsbereidheid af en groeit de investeringsbehoefte.

Strategie, implementatie en monitoring. Alle zijn be-langrijk bij het realiseren van een innovatieve, wendbare organisatie. Maar het echte succes komt van betrokken mensen, die niet alleen een visie hebben maar ook de handen uit de mouwen kunnen steken. Want met briljant denkwerk alleen redt u het niet: “Brilliant thinking not executed is literally worthless.”

‘Behalve visie heb je ook betrokken mensen nodig die de handen uit de mouwen steken’

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Data, data en nog eens data

Data, data en nog eens data

Tijdens het ‘Digital insurance agenda'-event in München in november, werd weer eens duidelijk dat data een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de...

Acht vernieuwers in  de hypotheekmarkt

Acht vernieuwers in de hypotheekmarkt

Als ik u zeg dat de Nederlandse consument zijn financiën steeds meer online regelt, vertel ik u niets nieuws. Het aantal tussenpersonen en financieel adviseurs...

Wanneer wordt u  vervangen door een  chatbot?

Wanneer wordt u vervangen door een chatbot?

Heeft u recentelijk het fintechnieuws een beetje gevolgd? Heeft u ook op RTL Z het bericht voorbij zien komen dat een Japanse verzekeraar 34 werknemers vervangt...

De topadviseur maakt het verschil

De topadviseur maakt het verschil

Uit het ‘Waardenonderzoek verzekeringsbranche Nederland’, dat op de VVP Dag van het Topadvies werd gepresenteerd, blijkt dat adviseurs en verzekeraars...

Consument zit nog niet te wachten op online hypotheek

Consument zit nog niet te wachten op online hypotheek

De afgelopen jaren maakte Nederland kennis met online hypotheekverstrekkers, zoals Eyeopen, die onlangs nog een samenwerking met Knab sloot, Hypotheek24, Moneyou...

Bent u de dinosaurus onder de financieel adviseurs?

Bent u de dinosaurus onder de financieel adviseurs?

Heeft u in uw omgeving ook steeds meer collega’s zien verdwijnen? De daling van het aantal financieel adviseurs is een ontwikkeling die al jaren aan de gang...