Investeer in inzetbaarheid en bied functieperspectief

Een organisatie, waar zowel de medewerkers als de werkgever investeren in duurzame inzetbaarheid en op zoek gaan naar een nieuw functie perspectief, wordt voor veel financieel dienst-verleners ‘hot’ in 2017.

Door alle veranderingen binnen de financiële dienstverlening en de stijgende AOW-leeftijd is het noodzakelijk dat medewerkers langer, gezond en gemotiveerd inzetbaar zijn en blij-ven. Dit is een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf, maar ook vande werkgever. Een open gesprek en het streven naar een nieuw functie- en ontwikkelperspectief is onmisbaar in een goed HR-beleid in 2017.

Bij veel financieel advieskantoren zie ik nog medewerkers die op de oude manier aan het werken zijn:

• buitendienstmedewerkers die steeds dezelfde aandacht vragende particu-liere relaties bezoeken en het bezoeken van potentiële groeirelaties minder prioriteit geven;

• administratieve medewerkers die veel tijd kwijt zijn met prolongerenvan polissen, terwijl dit allang veel efficiënter kan:

• commerciële binnendienstmedewerkers die voor eenvoudige schadepolissen een complete premie- en voorwaardenvergelijking maken, terwijl een standaardproduct een prima aanbod voor deze klant is.

Veranderen is lastig omdat je zonder alternatief je eigen baan op de tocht zet. Als je taken zoveel efficiënter kunnen, wat blijft er dan immers als werk over? Ik zie veel assurantiemedewerkers zich-zelf vastdraaien in hun bekende taken. Ze voelen wel dat er iets moet veranderen, maar bij gebrek aan openheid en een reëel perspectief weten ze niet goed ‘hoe’ dit aan te pakken.

Het administratieve werk vermindert weliswaar, maar er komt – als je hiervoor openstaat – meer advieswerk voor terug. Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid, ligt het voor de hand dat een werkgever hier ook aan bijdraagt. Het is dan ook tijd om in 2017 de discussie over dit onderwerp open te gooien. In een gesprek heb je het over de veranderingen diede medewerker ziet binnen het bedrijf en zijn functie en hoe hij zich hierover voelt. Als werkgever kun je aangeven welke taken verminderen of zelfs gaan verdwijnen. Hoeveel tijd de resterende taken gaan kosten en welke taken en projecten erbij gaan komen.

Mijn advies: maak helder wat er anders wordt in de functie, maar biedt vooral ook perspectief. Wat kan ervoor in de plaats komen? Wat moet de medewerker hiervoor ontwikkelen? Hoe kan jij als werkgever hem hierbij helpen? Het doel is immers dat de medewerker inzetbaar blijft en niet dat hij zijn baan verliest.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Wat is een passend salaris?

Wat is een passend salaris?

Voor het werven van medewerkers en het behoud van bestaande krachten, is het belangrijk marktconform te belonen. Een te lage beloning zorgt voor problemen bij...

Praktisch voor  personeelsbeleid

Praktisch voor personeelsbeleid

Als lid van het vvp-ondernemerspanel mag ik antwoord geven op personeelsvragen die op dit moment spelen in de branche. Veel leidinggevenden hebben deze kans gepakt...

Stel gratis uw personeelsvragen aan van de bovekamp

Stel gratis uw personeelsvragen aan van de bovekamp

"Als lid van het VVP-ondernemerspanel mag ik in de maand september in een artikel antwoord geven op personeelsvragen die leven bij assurantiekantoren en financieel...

Benoem en ontwikkel competenties

Benoem en ontwikkel competenties

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het voldoen aan de Wft-eisen oftewel de ‘kennis-component’ in de aansturing van medewerkers. Als een...

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Naar personeel dat wel wil meeveranderen' Astrid van de Bovekamp

Dialoogsessie Dag van het Topadvies 'Naar personeel dat wel wil meeveranderen' Astrid van de Bovekamp

Hoe zorg ik ervoor dat organisatieveranderingen door de medewerkers worden gedragen en gerealiseerd? Dat was het thema van de dialoogsessie van Astrid van de Bovekamp...

Als de PE-druk eraf is

Als de PE-druk eraf is

 Als de PE-druk eraf is, is het wijs om meer te investeren in nieuw gedrag en klantvaardigheden”, zegt Astrid van de Bovekamp (AVDB Advies), die over...