Jubilerend Ansvar bouwt verder aan duurzame relaties

Peter van Geijtenbeek: ‘Adviseur moet mee kunnen denken en oplossen.’

Dit jaar bestaat Aansvar in Nederland vijftig jaar. Kent u Ansvar al? Graag vertellen we u wie wij zijn. Daarnaast is het na een halve eeuw een gepast moment om eens terug te kijken op de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Ansvar is dé duurzame verzekeraar, hieraan wordt invulling gegeven met een duurzaam beleggingsbeleid, hoogwaardige producten en de manier van zaken doen. Vol overtuiging bouwen we aan duurzame relaties.

Ansvar is Zweeds voor verantwoordelijkheid. Deze Zweedse naam verwijst nog steeds naar de roots van Ansvar. Wij zijn gevestigd in Amsterdam en hebben 26 medewerkers. Als relatief kleine verzekeraar met korte communicatielijnen is Ansvar in staat snel in te spelen op klantbehoeften en veranderende marktomstandigheden.

Voor adviseurs

Dit is echter slechts één deel van Ansvar. Sinds 2015 is Ansvar ook de grootste verzekeraar achter Turien & Co. Assuradeuren met een sterke positie in specifieke niches. Onze geïntegreerde organisatie bestaat uit ruim 250 medewerkers. Assurantieadviseurs en klanten kunnen daarmee vertrouwen op een optimale combinatie: een snelle wendbare verzekeraar met de professionaliteit en degelijkheid van een grote organisatie.

Ansvar heeft er bewust voor gekozen om haar producten via onafhankelijke assurantieadviseurs aan te bieden. De adviseur staat continu onder grote druk door onder andere de gewijzigde wet- en regelgeving, de impact van het internet en de veranderende wensen van de consument. Toch blijft er naar onze mening bestaansrecht voor de adviseur. Wij menen dat een grote groep consumenten behoefte heeft aan gemak en persoonlijk advies bij de keuze van het juiste verzekeringsproduct. Door zaken te doen met integere en vakbekwame adviseurs én door ook zelf zorgvuldig te zijn bij het accepteren van verzekeringen, werkt Ansvar voortdurend aan de kwaliteit van haar verzekeringsportefeuille.

Van alcoholvrij naar duurzaam

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. werd in 1967 opgericht als een 100 procent dochteronderneming van de Zweedse verzekeraar Ansvar. Ansvar Zweden is in de dertiger jaren van de vorige eeuw opgericht op initiatief van leden van het geheelonthoudersverbond van motorrijtuigenbestuurders. Zij wilden op verzekeringsgebied bewijzen dat degenen die zich geheel onthouden van alcohol, verzekeringstechnisch een minder groot risico vormen. Al snel werd dit ook van toepassing verklaard op overige schadeverzekeringen. In de jaren daarna werden er Ansvar-maatschappijen opgericht in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Groot-Brittannië, Australië en Japan. Vanuit Ansvar Zweden werd invulling gegeven aan de ideologie. Zo werden er drankpreventie-campagnes gevoerd, werd er voorlichtingsmateriaal uitgegeven, zijn er wetenschappelijke studies verricht én is Ansvar in diverse landen door de overheid geraadpleegd inzake verslavingsstukken.

Focus verbreed

Begin jaren negentig, toen de doelgroep van geheelonthouders sterk afnam, werd de focus verbreed met andere groeperingen, zoals (leden van) kerkgenootschappen en andere organisaties die terughoudend waren ten opzichte van alcohol, zonder absoluut geheelonthouder te zijn. In dat verband is in Nederland de handelsnaam AnsvarIdéa verzekeringen geïntroduceerd.

Onderdeel van Turien & Co.

Eind jaren negentig kwam het moederbedrijf in Zweden in zwaar weer terecht. Uiteindelijk werd Ansvar Zweden overgenomen door een kapitaalkrachtige levensverzekeraar. Kort daarna werd besloten de buitenlandse dochters te verkopen. In 2000 werd Ansvar Nederland door het Zweedse moederbedrijf verkocht aan twee Nederlandse stichtingen, te weten Stichting Alcoholvrije Bedrijven en het Leger des Heils. Met de invoering van Solvency I nam de kapitaalseis voor Ansvar enorm toe en moest het eigen vermogen versterkt worden, iets waarin de twee stichtingen niet konden in voorzien.

In verband hiermee werd in 2005 gestart met het zoeken naar partijen die Ansvar daarin wél konden ondersteunen. In 2006 werd Ansvar overgenomen door de vennoten van Turien & Co. Assuradeuren. Buiten het feit dat de algemeen directeur van Turien & Co. voorzitter van de Raad van Commissarissen werd en er op collegiale basis kennis werd gedeeld, opereerde Ansvar tot 2015 autonoom naast Turien & Co. Met de overname van de Zurich-portefeuille werden beide organisaties geïntegreerd. Er vond ook een juridische herstructurering plaats en Turien & Co. Assuradeuren B.V. en Ansvar verzekeringsmaatschappij N.V. vallen onder de Turien & Co. Holding.

Intermediaire distributie

In 2006 werd besloten de distributie te verleggen naar het intermediair. Met nauwelijks enige naamsbekendheid werden intermediairs benaderd. Het concept van een kleine verzekeraar waar persoonlijk contact nog voorop stond, sloeg goed aan. Met de overname van Neerlandia in 2010, en later ook Wederkerige in 2011, werd het intermediaire netwerk van Ansvar aanzienlijk vergroot.

Van Amsterdam-Zuid naar Sloterdijk

Toen Ansvar zich in 1967 in Nederland

‘Consumenten hebben behoefte aan gemak en persoonlijk advies bij de keuze van het juiste verzekeringsproduct’

 

vestigde, werd een herenhuis in Amsterdam-Zuid aangekocht. Een prachtige locatie aan het Vondelpark. Het souterrain, begane grond en de eerste verdieping werden kantoor, de tweede en derde etage werden bewoond door de uit Zweden overgekomen directeur.

In 1993 werd het pand verkocht en verhuisde Ansvar naar de huidige locatie in Amsterdam-Sloten. De laatste jaren groeide de wens om over een meer representatieve kantoorlocatie met (vergader-)faciliteiten in Amsterdam te beschikken. De nieuwe locatie is gevonden. Op dit moment zijn de verbouwingswerkzaamheden in volle gang. Verwacht wordt dat Ansvar in januari 2018 naar het Coengebouw, nabij station Sloterdijk, zal verhuizen.

Met een hernieuwde invulling van de duurzame positionering én een nieuwe huisvesting in het verschiet, zijn we klaar voor de komende vijftig jaar.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Delta lloyd verkoopt xclusief aan Turien

Delta lloyd verkoopt xclusief aan Turien

Delta Lloyd, Ansvar en Turien & Co hebben het contract getekend voor de verkoop van de Xclusief-portefeuille.  Delta Lloyd Schadeverzekering en Ansvar Verzekeringsmaatschappij...

Ansvar verwerft Xclusief-portefeuille Delta Lloyd

Ansvar verwerft Xclusief-portefeuille Delta Lloyd

Ansvar, onderdeel van Turien & Co., neemt de Xclusief-portefeuille over van Delta Lloyd Schade. Een intentieverklaring hiertoe is door de partijen getekend. Turien...