Jurgen Vossenberg

section1_page26_article53_1.jpg

Zeven vragen aan.... Jurgen Vossenberg, Taylor Mates

 

1. Wat drijft je als adviseur? Wat maakt jouw vak uniek?

Het continu bezig zijn met verzekeringstechnische vraagstukken én met vraagstukken die juist niet direct gerelateerd zijn aan het vak van verzekeren, zoals ondersteuning bij opstellen van leveringsvoorwaarden.

Daarnaast vind ik het persoonlijk contact met relaties en prospects een zeer belangrijke schakel in het proces.

2. Wanneer is jouw dag als adviseur geslaagd?

Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik kan namelijk door diverse situaties een geslaagde dag hebben. ..

Mijn dag is geslaagd als ik het gevoel heb, dat ik het verschil heb kunnen maken. Dat kan met risicomanagement, maar ook door het bieden van een luisterend oor.

3. Welke tip zou je de adviessector mee willen geven? En welke tip aan verzekeraars?

Als tip aan de adviessector zou ik willen meegeven om, ondanks onze goede bedoelingen, alle adviezen en gesprekken goed vast te leggen. Ook als zaken als ‘niet belangrijk’ worden bestempeld.

Een tip aan verzekeraars: adviseurs zijn jullie ogen en oren. Zij komen op locatie en spreken met ondernemers. Zij zien hoe de bedrijfshuishouding in elkaar zit, hoe het zit met zowel elektronische en bouwkundige als organisatorische preventie. Maak daar gebruik van en blijf niet star in jullie eigen beleid hangen..

Als verzekeraar dien je risico’s in te schatten, dat wordt de laatste jaren wel eens vergeten.

4. Wat is de grootste verandering waar adviseurs mee te maken krijgen? Graag toelichten

De grootste verandering is een verlengde van vraag 3. Eigenlijk is de verandering al begonnen. Bij financieel nadeel wordt de adviseur in zijn algemeenheid snel als schietschijf gebruikt.

De zin “de adviseur heeft niet voldaan aan de zorgplicht’ zal steeds vaker voorkomen. We dienen hier goed mee om te gaan. Dat kan door onder andere goede verslaglegging.

‘Bij financieel nadeel wordt de adviseur al snel als schietschijf gebruikt’

5. Hoe ziet volgens jou het adviesvak er over vijf jaar uit? Graag toelichten.

Ondanks de toenemende digitalisering ben ik ervan overtuigd, dat onze toegevoegde waarde als adviseur steeds groter wordt.. Tijdens onderhoudsgesprekken zien wij nog steeds dat de preventie-eisen van de verzekeraar niet altijd op orde zijn.

Opslag buiten het pand van meer dan vijf of tien meter, geen keuring van brandblussers, het niet op tijd laten keuren van alarmsystemen van auto’s, het zijn enkele zaken die we tegenkomen. Ondernemers hebben behoefte aan persoonlijk advies, alhoewel ze daar zelf niet altijd van bewust zijn.

6. Welk adviesgesprek heeft op jou grote impact gehad en waarom?

Dat was toen ik aan het sterfbed zat bij een jonge ondernemer. Samen met zijn vrouw namen we door hoe de financiële situatie na zijn overlijden eruit zou zien. Gelukkig hadden wij dit goed voor hem geregeld.

Na een lange strijd heeft hij zijn vrouw en drie kleine kinderen moeten achterlaten. Dat had een behoorlijke impact, te meer omdat we uit hetzelfde geboortejaar kwamen en beide kinderen van dezelfde leeftijd hadden.

7. Wat is het grootste inzicht geweest in jouw adviescarrière? En waarom?

Omdat de verzekeringsbranche continu aan het veranderen is, is het van belang dat je als adviseur daarin meebeweegt.

Niet alleen het op peil houden van vakinhoudelijke kennis maar ook kennis op andere vlakken, zoals beveiligingssystemen, CAO’s en ontwikkelingen in andere branches. Ik noem dit breedte-advisering.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over