KiFiD neemt norm uit Wft níet over

Wft Boeken

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument heeft verstrekt, tenzij de adviseur aantoonbaar de klant een ander advies heeft gegeven en de adviseur de klant op de mogelijke consequenties van het afwijken van dit advies heeft gewezen.

In deze uitspraak gaat het onder meer om de vraag of de bank nu wel of niet heeft geadviseerd om te kiezen voor een dertig jaar rentevastperiode. De bank stelt hierover geen advies te hebben gegeven “omdat ook bij haar niet bekend is hoe de rente zich in de toekomst zal ontwikkelen”.

De geschillencommissie hecht waarde aan het feit dat uit het dossier blijkt dat de rentevastperiode van dertig jaar is vastgesteld op verzoek van de consument. De geschillencommissie volgt hier dus niet het uitgangspunt van de Wft. Ook reageert de Commissie niet op de stelling van de bank dat deze nooit adviseert over de rentevastperiode. De klacht van de consument op dit punt wordt afgewezen – Uitspraak 2017 – 463

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEVEN - Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s., zal die...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN Leven (uit VVP 2, maart 2018) De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar...

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid gaat de behandeling van de ruim 700 aangehouden klachten over woekerpolissen gefaseerd oppakken. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling, aldus...