KiFiD neemt wel norm over uit Wft

Wft Boeken

HYPOTHEKEN – In deze uitspraak neemt de geschillencommissie een publiekrechtelijke norm uit de Wft over als privaatrechtelijke norm. In deze casus is een van de verwijten die de consument maakt aan het adres van de adviseur dat deze onvoldoende aandacht heeft besteed aan zijn dossiervorming. Dit is een verplichting die volgt uit onder meer artikel 4:23 Wft.

De geschillencommissie komt naar aanleiding van dit verwijt tot de volgende beoordeling: “De Commissie volgt (…) de stelling van consumenten dat de dossiervorming van de adviseur onvoldoende is geweest en niet voldoet aan de vereiste minimum normen zoals de AFM die heeft geformuleerd. Zo is niet komen vast te staan dat de adviseur een dienstverleningsdocument aan consumenten heeft overhandigd, is de opdracht niet vastgelegd, is nagelaten om het klantprofiel met consumenten te delen, is geen analyserapport opgesteld en zijn de consequenties van de afkoop van de verzekering en de motivering voor het verlengen van de looptijd van de hypothecaire geldlening niet vastgelegd. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag wel worden verwacht dat hij een klanten adviesdossier samenstelt waarin minimaal het bovenstaande wordt opgenomen.”

Vanwege de schending van de dossierplicht acht de Commissie een (gedeeltelijke) restitutie van de in rekening gebrachte adviesvergoeding op zijn plaats. De Commissie bepaalt dat deze restitutie 500 euro bedraagt– Uitspraak 2017 – 378

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEVEN - Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s., zal die...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN Leven (uit VVP 2, maart 2018) De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar...

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid gaat de behandeling van de ruim 700 aangehouden klachten over woekerpolissen gefaseerd oppakken. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling, aldus...