Kifid niet thuis voor verhuurpand

Kantoor Kifid

Hypotheken

-Artikel 1 van het Reglement van geschillencommissie Kifid bepaalt dat uitsluitend natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf een klacht aan de commissie kunnen voorleggen. In deze uitspraak geeft de commissie aan dat iemand die een financiering aanvraagt voor de aankoop van een tweede woning, om deze woning vervolgens te verhuren, door haar wordt gezien als iemand die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Kifid kan de klacht dan niet in behandeling nemen:

Naar het oordeel van de commissie brengt in de zin van het reglement reeds het in eigendom hebben van é é n of meer beleggingspanden mee, dat de eigenaar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-584 en nr. 2016-570). Verder stelt de commissie vast dat consument de hypothecaire geldlening heeft gesloten om de koopsom van de woning te financieren. Het beleggingspand is dus met vreemd vermogen gefinancierd. Uit voornoemde omstandigheden volgt naar het oordeel van de commissie dat de hypothecaire geldlening een zakelijk krediet is, dat is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Naar het oordeel van de commissie kwalificeert consument derhalve niet als consument in de zin van artikel I van het Reglement.

- Uitspraak 2017-623

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEVEN - Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s., zal die...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN Leven (uit VVP 2, maart 2018) De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar...

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid gaat de behandeling van de ruim 700 aangehouden klachten over woekerpolissen gefaseerd oppakken. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling, aldus...