Knop helemaal om

Marco Guijt

Welke rol speelt business support in het advieskantoor? VVP vraagt het een aantal financieel adviseurs. Marco Guijt zag zich geconfronteerd met een hoogst noodzakelijke verandering van organisatie toen hij twee jaar geleden aan het roer kwam te staan van Guijt Verzekeringen.

Guijt stapte over van de afdeling makelaardij van het familiebedrijf, waar hij 26 jaar actief was, naar de verzekeringstak. Hij had vooraf al geen al te gunstige kijk op de manier van leidinggeven binnen het verzekeringsbedrijf, door wat hij had meegekregen tijdens MT-vergaderingen. Hij schrok van wat hij aantrof: een organisatie die volledig intern gericht was en niet met de veranderingen had meebewogen, iets wat hij ook ziet bij veel andere kantoren en bij verzekeraars.

Guijt: “Het is alsof de branche jaren stil gestaan heeft. De wereld waar ik uit kwam moest voortdurend veranderen, aanpassen en innoveren om te overleven. Je merkt dat die noodzaak binnen de verzekeringsbranche niet aanwezig was. Dit merk je ook als je veel jongeren spreekt. De volgende generatie is niet van de ouderwetse structuren, hecht minder waarde aan bezittingen en beweegt richting een deeleconomie. Deze ontwikkelingen zullen veel invloed hebben op de bestaande portefeuilles. Denk alleen al aan de toename van private lease of straks de zelfrijdende auto. Op veel bijeenkomsten waar ik kom lijkt dit nog niet doorgedrongen, maar de snelheid waarmee de veranderingen in samenleving en economie zich voltrekken, is veel groter dan wij denken. Je merkt wel dat iedereen hiermee worstelt.

Echte stappen maken

“Ook qua digitalisering loopt de branche ver achter. Het voelt of iedereen het ‘wiel aan het uitvinden is’, maar dat niemand – ook toeleveranciers – échte stappen kan maken. Terwijl er kapitalen uitgegeven worden. Om efficiënter te kunnen werken en vooral meer aan de ‘voorkant’ bezig te kunnen zijn, zullen er meer structurele oplossingen moeten komen die iedereen verder helpen.”

De afgelopen twee jaar is Guijt vooral bezig geweest de organisatie op een moderne en doelmatiger leest te schoeien. In de loop van de tijd was het management van Guijt Verzekeringen uitgedijd tot twaalf mensen (op een organisatie van circa 85 medewerkers). “Veel te veel natuurlijk”, aldus Guijt. “Inmiddels hebben wij een platte organisatiestructuur met eenvoudige en korte lijnen, maar vooral zonder remmende managementlaag. Op deze manier kun je veel beter samenwerken en beter anticiperen op veranderingen.” Uiteraard verwacht Guijt dat business support hier bij aanhaakt.

Door het ijs

Het ging Guijt nadrukkelijk niet alleen om verkleinen van de toplaag omdat ze veel te zwaar was geworden. Veel managers bleken niet op de juiste plaats te zitten of waren bezig de zo noodzakelijke veranderingen tegen te houden. Guijt vertelt dat hij zich heeft laten bijstaan door zowel een persoonlijke coach als onderdelen binnen het Voorzie-traject van Avéro Achmea. “Voorzie heeft mij met het onderdeel ‘leiderschapstrainingen’ verder geholpen met het in beeld brengen van de voor mij ideale organisatiestructuur. Als je aan een klus begint en je hebt niet het volste vertrouwen in het team om je heen, dan ben je blij met hulp om het uiteindelijke doel te bereiken hoe en met wie je verder de toekomst in wilt.

“Er werd kwaliteit, aanpassing en creativiteit gevraagd op onder meer verandering en strategie, dan merk je al gauw dat er een heel aantal door het ijs zakken. Om succesvol te zijn zal je je moeten aanpassen aan de markt. Wanneer bepalende medewerkers binnen de organisatie in deze verandering niet mee kunnen, zitten ze niet op de goede plaats. Ook bij de uitvoering heeft Voorzie een ondersteunende rol gehad. Hier heb ik eigenlijk het meeste aan gehad. Daarna ben ik mijn eigen weg gegaan, ook omdat ik de snelheid erin wilde houden. Het fundament van ons kantoor is bijna klaar en daarop wil ik snel voortbouwen om niet door de nieuwe tijd te worden ingehaald.”

Guijt is inmiddels met een partij in overleg om het hele IT-landschap te moderniseren, want het kantoor heeft het punt bereikt waarop er ruimte is voor innovatie. “De klant staat centraal. En wij als adviseur zullen ons daarop moeten richten. Dat betekent dat wij vooruit moeten kijken om in te spelen op wat consument en technologie doen. Business support kan hier zeker een bijdrage toe leveren. Een frisse blik van buitenaf is altijd goed voor je organisatie.”

Reactie toevoegen

 
Lees meer over