Lees, kijk, zoek, vind, leef, werk en verwonder

section1_page68_article30_1.jpg

Verplichte literatuur voor beslissers! Dat is het fraai uitgegeven boek De Directiefluisteraar van Meino Zandwijk. Zandwijk is actief betrokken bij initiatieven gericht op maatschappe-lijke en duurzame impact, zoals De Groene Zaak, Social Enterprise NL, Circle Economy en B-Corps. Sinds 2001 is hij eigenaar van organisatieadvies-bureau Dutch. De Directiefluisteraarlaat zien hoe we gebruik kunnen maken van ‘rechtsbreinige’ zintuigen. Vaardigheden die zich in de rechterhersenhelft bevinden: design, spel, zingeving, empathie, verhaal en symfonie.Dit boek voor directieleden -en ieder-een die gelooft dat het anders kan-staat vol dialogen met rechtsbreinigen, mensen die creatief denken in plaats van logisch en lineair. Marcel Wanders praat over design, Jonnie Boer over symfonie, Laurens Knoop over zinge-ving, Nanine Linning kijkt naar spel en Tinkebell praat over het doorbreken van taboes.

Filosoof Ad Verbrugge noemt de liefde voor geld één van de ziekten van de jaren ’80. “Iets louter doen om geld te verdienen, holt je uit. Mensen zijn die primaire financiële motivatie wel zat. En dat betekent een soort herwaarde-ring van intrinsieke motivatie. Waaromdoe je het? Heb je er wel zin in? Maar je moet dan ook gaan kijken naar wat jekerntaak is. Wat is de taak van een ban-kier? Ben je een goede bankier als je zoveel mogelijk hypotheken hebt ver-kocht? Wat een onzin. Een goede ban-kier is iemand die de juiste hypotheek heeft verkocht, die mensen heeft gehol-pen geen onverantwoorde risico’s te nemen en die dus ook vaak ‘nee’ heeft gezegd. Banken hebben een primaire verantwoordelijkheid in de zorg vooreen financiële zekerheid en continuï-teit. Natuurlijk wil die klant het grootstmogelijke huis en een zo goed mogelijk pensioen. Dat kun je ze niet kwalijknemen. De taak van een financiële instelling is om ze juist tegen zichzelf in bescherming te nemen.”

De Directiefluisteraar is een aanrader. En maak je geen zorgen, het is geen managementboek. Zandwijk: “Ik zou de lezer graag inspireren, om los te komen, om weer lucht te hebben, om te leren. In de lijn van ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’, zou ik willen afslui-ten met ‘Lees, kijk, zoek, vind, leef, werk en verwonder’. Maar bovenal: volg je hart.”

Reactie toevoegen

 
Lees meer over