Zeven vragen aan... Mario Blom

Mario Blom

Mario Blom, Ransijn & De Graaf

1. Wat drijft je als adviseur? Wat maakt jouw vak uniek?

Het analyseren van risico’s en het creëren van duidelijkheid voor klanten vind ik als adviseur uitermate belangrijk. Er zijn namelijk risico’s die noodzakelijk zijn om te verzekeren, om zo de financiële vermogenspositie te kunnen behouden.

Daarnaast kan de klant bepaalde risico’s zelf dragen. Het vergt een zorgvuldige afweging. De bemiddeling tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij is voor mij een enorme drijfveer.

Elk advies is een zeer persoonlijk advies en daardoor uniek.

2. Wanneer is jouw dag als adviseur geslaagd?

Voor mij is het een geslaagde dag als een klant voor honderd procent tevreden met het aangeboden advies de deur uit gaat.

Sommige schades kenmerken zich door een enorme complexiteit, waardoor een snelle en gepaste oplossing niet zomaar binnen handbereik ligt.

Af en toe komen er echte hersenkrakers op je pad. Wanneer het me lukt om zelfs uit de meest ingewikkelde zaken een goed resultaat te halen, is mijn dag geslaagd.

3. Welke tip zou je de adviessector mee willen geven? En welke tip aan verzekeraars?

Een tip voor de adviessector heeft betrekking op transparantie: bouw je advies zo volledig en overzichtelijk mogelijk op en biedt het advies in heldere bewoordingen aan. Op die manier krijgt de klant een realistisch beeld van de risico’s.

Wat betreft de afhandeling van schades onder de verzekeraars, zou het fijn zijn als er sprake is van minder werkvoorraad. Dat komt de efficiency ten goede. Schades kunnen sneller worden afgehandeld.

4. Wat is de grootste verandering waar adviseurs mee te maken krijgen? Graag toelichten.

Mijn inziens zijn dat de talloze wetswijzigingen op financieel gebied. Hier zijn wij als adviseurs van afhankelijk en we worden geacht de veranderingen te doorgronden.

Wetswijzigingen kunnen direct van invloed zijn op het financiële situatie van de klant. Als de klant daarvan niet goed op de hoogte is, kunnen er onplezierige situaties ontstaan.

5. Hoe ziet volgens jou het adviesvak er over vijf jaar uit? Graag toelichten.

Het advies zal steeds meer een totaaladvies omvatten, waarbij gekeken moet worden naar de vermogenspositie van een klant. Dat is ook nodig, we willen alle risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een gedetailleerd beeld vormt immers de basis van ons advies.

6. Welk adviesgesprek heeft op jou grote impact gehad en waarom?

Voor mij was dit niet zozeer een specifiek adviesgesprek maar de afhandeling van bepaalde schades. Ik heb schadezaken behandeld waarbij sprake was van een dodelijke afloop. Zulke zaken hebben uiteraard een grote impact.

Als adviseur probeer je de nabestaanden zoveel mogelijk bij te staan en ze zo min mogelijk met de afwikkeling en vragen te belasten. Je neemt bijvoorbeeld contact met de verschillende partijen op en je begeleidt processen intensief.

7. Wat is het grootste inzicht geweest in jouw adviescarrière? En waarom?

Een goed advies maakt absoluut het verschil voor klanten. Zodra klanten hun waardering aan je uitspreken en opnieuw terugkomen voor een vervolg of een nieuw advies, weet je dat je goed werk hebt verricht.

De mooiste complimenten volgen vaak wanneer je schade snel en naar alle tevredenheid hebt kunnen afwikkelen. Sommige klanten zijn zo enthousiast, dat ze de volgende dag met een doos chocolade op de stoep staan. Die waardering is geweldig.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
‘ Dankbaar dat klanten hun verhalen delen en dat wij ze mogen helpen ’

‘ Dankbaar dat klanten hun verhalen delen en dat wij ze mogen helpen ’

“Voor ons zijn klanten in de eerste plaats mensen. Mensen met een verhaal. Wij vinden het prachtig dat mensen hun verhalen met ons delen en dat wij hen mogen...