MijnOverheid.nl is verder dan u denkt

Cartoon we are to busy

De cartoon bij dit artikel illustreert treffend de situatie waarin veel financieel adviseurs op dit moment werken: iedereen heeft het druk, druk, druk. In die drukte nemen ondernemers vaak geen tijd om te onderzoeken of door inzet van nieuwe automatiseringstoepassingen in de toekomst wellicht veel tijd bespaard kan worden. Wij nodigen u uit om één uur te investeren in de informatie die we in dit artikel behandelen. Het is niet onmogelijk dat uw kantoor hiermee vele uren kan besparen.

De Nederlandse overheid is al geruime tijd bezig om relevantie informatie van burgers vanuit een centrale site digitaal toegankelijk te maken. Elke burger die over een DigiD beschikt, kan via MijnOverheid.nl terecht bij de gegevens die betrekking hebben op zijn persoon. Waar vroeger de gang naar het gemeentehuis moest worden gemaakt om een ‘gewaarmerkt document’ door een ambtenaar overhandigd te krijgen, kan de burger dit ritueel nu vervangen door een paar muisklikken met zijn computer. In 2015 waren er al 12 miljoen DigiD’s uitgereikt en werd er in dat jaar 200 miljoen keer ingelogd. Grote kans dus dat veel klanten van verzekeringsadviseurs een DigiD hebben en bekend zijn met het gebruik ervan. Gelet op het feit dat zo veel Nederlanders via hun DigiD digitaal toegang hebben tot hun persoonsgegevens, is het verwonderlijk dat zo weinig

‘Ga de beschikbare informatie eens een uur met collega’s verkennen’

financieel adviseurs via hun klanten dit medium gebruiken om snel de correcte gegevens te verzamelen die nodig zijn om een goed financieel advies te geven. Waardoor wordt dit veroorzaakt? Misschien door de onbekendheid met de gegevens die in mijnoverheid.nl staan vermeld? Met dit artikel willen wij deze onbekendheid iets verminderen.

Niet alleen voor hypotheekadviseur

Op dit moment kan elke klant via MijnOverheid. nl zijn financieel adviseur al veel relevante informatie geven. Deze informatie is per definitie correct omdat deze direct ‘geladen’ wordt vanuit de bron. In dit artikel nemen wij de hypotheekadviseur als voorbeeld. De informatie die deze adviseur nodig heeft is veelomvattend. Ook voor de adviseur die geen hypothecair krediet adviseert, zijn onderdelen van deze informatie nodig.

De informatie die de burger op MijnOverheid.nl kan vinden is gerubriceerd in vijf clusters: Basis persoonsgegevens; Financieel; Onroerend goed; Inkomen; Belasting. Per onderwerp geven we kort weer welke informatie opgenomen is en – bijvoorbeeld via een print screen – vandaag al voor de adviseur toegankelijk gemaakt kan worden.

Persoonsgegevens

• Vanuit de gemeentelijke basisadministratie zijn de volgende gegevens zichtbaar: naam, adres en woonplaats; datum aanvang huidige adres;

Financieel

• Aanslagen inkomstenbelasting 2013 t/m 2017; belasting & vermogen 2014 t/m 2016; toeslagen; kinder- en partneralimentatie.

Werk en loopbaan

• Het SV-loon over de afgelopen 60 maanden; arbeidsverleden; werkgeversverklaring UWV; uitkeringsgegevens; indicatie WW; pensioen-& AOW-leeftijd; opgebouwde pensioenrechten; opbouw AOW.

Zorg en gezondheid

• Persoonsgebonden budget, PGB.

Wonen

• Van het onroerend goed waarvan de klant op dit moment eigenaar is, zijn onder meer de volgende gegevens bekend: kadastrale gegevens; WOZ-waarde; energielabel; eigendomsinformatie; basisregistratie adressen & gebouwen; woonhistorie.

Vervoer

• Type auto in eigendom en kenteken.

Onderwijs

• DUO-Studiefinanciering.

Heeft u meerdere adviseurs op kantoor? Neem eens de tijd om met elkaar de enorme hoeveelheid informatie te verkennen die op dit moment op mijnoverheid.nl beschikbaar is. Vraag medewerkers hun eigen informatie gericht te bekijken. Door te oefenen zult u ervaren hoe gemakkelijk deze informatie te vinden is. De gegevens die al digitaal beschikbaar zijn, vormen het leeuwendeel van de basisinformatie die u nodig heeft om een advies te kunnen opstellen.

Klant moet adviseur machtigen

De eerste reactie van veel mensen die voor het eerst kijken op mijnoverheid.nl is vaak ‘Tjonge, wat staat hier veel informatie’. Dat is ook zo. Want de onderwerpen die we hierboven noemden, beslaan lang niet alles. Bent u geïnteresseerd wanneer bijvoorbeeld uw auto APK-gekeurd moet worden, dan is dat ook te vinden. De infordatum aanvang en einde vorige adres; nationaliteit; nummer en geldigheidsdatum paspoort; geboortegegevens; ouders, partner, kinderen. matie zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Uitgangspunt voor de toekomst is, dat de burger zo veel mogelijk de voor hem relevante informatie vanuit een digitaal platform moet kunnen vinden. Op dit moment is mijnoverheid.nl het centrale platform van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid. Te voorspellen is dat er op enig moment ook koppelingen komen met private platforms, zoals mijnverzekeringenopeenrij.nl, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, dat eind van dit jaar live gaat. Als u daarover nog nooit gehoord heeft, bekijk dit initiatief dan eens. Over een paar maanden zullen uw klanten via collectieve campagnes over dit platform worden geïnformeerd. Het is belangrijk dat de adviseur hiervan ook op de hoogte is.

Gebruiksgemak en privacybescherming zijn twee zaken die op dit moment nog om voorrang strijden. Alleen de burger zelf heeft toegang tot bovengenoemde informatie. Wil hij anderen machtigen om (delen van) deze informatie in te zien, dan moeten nog de nodige tussenstappen worden gemaakt. Maar de adviseur die naast de klant zit en samen de relevante informatie opvraagt en print, heeft heel snel de voor het advies relevante informatie beschikbaar. Dat bespaart de klant het zoeken naar de gevraagde informatie. De adviseur heeft in één keer de juiste informatie waarvan hij ook weet dat deze correct is. Dit scheelt vele uren werk.

De toekomst van digitale informatie is goed te voorspellen: steeds meer informatie zal digitaal ontsloten worden. Voor de consument zal deze informatie steeds makkelijker toegankelijk worden gemaakt. Het is ook de consument die de eindregie zal houden over de vraag wie waarvoor deze informatie mag inzien. Ook is te verwachten dat er binnen de financiële dienstverlening steeds meer applicaties komen waarin deze informatie geautomatiseerd in adviessoftware wordt geladen. De adviseur hoeft dus deze informatie niet meer zelf in te voeren in zijn software. De tijd die vrijkomt, kan de adviseur besteden aan datgene wat hij het liefst doet en waarin hij ook het beste is: het adviseren en stimuleren van klanten om datgene te doen wat het beste bij hen past. Veel informatie is nu al beschikbaar.

Aan de adviseur de keuze om de tijd te nemen om een rond wiel te monteren of door te gaan met vierkante wielen. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.digid-hypotheek-dossier.nl voor een uitgebreidere toelichting.

Powered by

In tien stappen naar meer efficiency

Bij de Contactgroep Automatisering zijn zestien aanbieders van software aangesloten, die zich richten op zelfstandige financieel advieskantoren. Het doel van de Stichting is enerzijds om als platform te functioneren voor stakeholders. Anderzijds beoogt de Stichting om financieel adviseurs te stimuleren beter gebruik te maken van automatisering, waardoor de kwaliteit van de advisering verhoogd kan worden en/of de kosten van dienstverlening kunnen worden verlaagd. Dit jaar verzorgt de Stichting tien artikelen in VVP met praktische informatie en handige tools.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Contactgroep Automatisering wil wettelijke grondslag gebruik Burgerservicenummer

Contactgroep Automatisering wil wettelijke grondslag gebruik Burgerservicenummer

De Stichting Contactgroep Automatisering heeft bij het Ministerie van Financiën aangedrongen om op korte termijn te komen tot een wettelijke grondslag voor...

Contactgroep wil minder strikte uitleg provisieverbod door AFM

Contactgroep wil minder strikte uitleg provisieverbod door AFM

De Contactgroep Automatisering wil in overleg met Financiën om te komen tot een minder strikte uitleg door de AFM van het provisieverbod. Leon van Vliet,...

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Als er sprake is van een data-lek, moet een financieel advieskantoor op grond van de Wbp een melding verrichten. En er wordt wat afgelekt in onze sector. In het...

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Er wordt wat afgelekt in onze sector

Het is bijna niet te missen: de informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt u van alle kanten tegemoet. Terecht want de verordening...

Data ophalen vervangt verzamelen

Data ophalen vervangt verzamelen

De wijze waarop financieel advieskantoren omgaan met informatie over klanten, verandert in de komende jaren. Een schets van nu al zichtbare ontwikkelingen en verwachtingen...

AVG zet rem op datagebruik

AVG zet rem op datagebruik

Big Data staat garant voor maximale commerciële waarde, zo leerden we tijdens allerlei congressen binnen onze bedrijfstak. De Algemene Verordening Gegevensbescherming...