Moet adviseur consument attenderen op einde ORV?

LEVEN – Consument sluit via de bank een hypotheek. De bank treedt ook op als adviseur voor een ORV die op 17 december 2004 voor een periode van tien jaar wordt afgesloten. In 2007 wordt de hypotheek afgelost. De ORV blijft echter doorlopen. Op 31 oktober 2014 krijgt de consument van haar arts te horen dat zij een ernstige aandoening heeft. Zonder verdere aankondiging loopt de verzekering op 17 december 2014 af en komt deze te vervallen. De consument meent dat de bank in haar rol als adviseur haar tijdig had behoren te waarschuwen dat de ORV zou aflopen.

De bank erkent – in haar rol als adviseur – dat het gebruikelijk is dat zij haar relaties tijdig informeert over het aflopen van een ORV. Ook voor de bank is het onduidelijk waarom dit in deze casus niet heeft plaatsgevonden.

De geschillencommissie oordeelt in deze zaak:

1. In dit geval bieden de verzekeringsvoorwaarden geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de verzekeraar contractueel gebonden was om de verzekering te verlengen. De consument had hier dus geen recht op.

2. Gelet op haar gezondheidssituatie heeft de consument onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op het moment dat de ORV eindigde nog een nieuwe verzekering had kunnen afsluiten. Het niet tijdig waarschuwen dat de ORV zou komen te vervallen, heeft daardoor niet geleid tot schade voor de consument. De vordering van de consument wordt afgewezen – Uitspraak 2017 – 178

Leermomenten voor adviseurs

Als de aanleiding voor het sluiten van een verzekering vervalt, zal van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur worden verwacht dat hij met de klant in overleg treedt over de wenselijkheid de verzekering te laten voortbestaan.

Bij het einde van de contractueel overeengekomen verzekeringsperiode lijkt het verstandig de consument voorafgaand aan deze beëindiging hierop nog eens te attenderen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Kifid: vermogensbeheerder moet consument halve ton euro schade vergoeden

Twee consumenten zien hun beleggingsportefeuille in acht jaar tijd met bijna 60.000 euro in waarde dalen. Zij beklagen zich over het beleggingsresultaat en stellen...

Beschermende maatregel kost consument geld

Beschermende maatregel kost consument geld

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument...

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

Consument moet geschil zelf met aannemer regelen

HYPOTHEKEN - De hypothecaire financiering vindt plaats via een bouwdepot. De consument geeft op enig moment de aanbieder opdracht om van een nota van een leverancier...

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Frits Salomons legt voorzitterschap Commissie van Beroep Kifid neer

Het bestuur van Kifid verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter Commissie van Beroep te kunnen benoemen met instemming van de minister van Financiën....

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

Premieverhoging bij nieuwe auto mag

SCHADE - Na aanschaf van een andere auto, vraagt een consument om een overschrijving van zijn autoverzekering. De premie voor de andere auto blijkt echter fors...

Kifid vernieuwt klachtenloket

Kifid vernieuwt klachtenloket

Het online klachtenloket van Kifid is wegens vernieuwing tijdelijk buiten gebruik van vrijdag 2 februari 17.00 uur tot maandag 5 februari 13.00 uur. Kifid vernieuwt...