Moet verzekeraar wijzen op betere alternatieven?

LEVEN – De premies van overlijdensrisicoverzekeringen, zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald. Consumenten kunnen deze overeenkomst tussentijds eenzijdig beëindigen om vervolgens – mits hun gezondheid en leeftijd dit rechtvaardigt – een nieuwe orv te sluiten tegen een lagere premie. De vraag rijst of van verzekeraars mag worden verwacht dat zij hun bestaande verzekerden actief op deze mogelijkheid wijzen.

Over deze principiële vraag oordeelde de geschillencommissie als volgt: “De inhoud van de informatieplicht van de verzekeraar strekt, zeker wanneer de consument wordt bijgestaan door een zelfstandig assurantieadviseur, niet zo ver dat de verzekeraar gehouden is zijn klanten op de hoogte te stellen van (nieuwe) alternatieven.”

“Het is aan de consument zelf om, al dan niet in overleg met haar assurantieadviseur, na te gaan of de afgesloten verzekering nog steeds voldoet of dat wellicht betere alternatieven beschikbaar zijn. De consument heeft dit eerst tegen het einde van de looptijd gedaan. Van een tekortschieten van de verzekeraar op dit punt is geen sprake.” Hierop wordt dit onderdeel van de klacht afgewezen – Uitspraak 2017 – 421

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...