Nieuwe kansen met het levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is een onderwerp waarover al jarenlang wordt gesproken. Nu komt het er dan toch echt; vanaf het studiejaar 2017-2018 is het levenlanglerenkrediet beschikbaar. De nieuwe kredietfaciliteit biedt kansen voor mensen die geen recht (meer) hebben op de gebruikelijke studiefinanciering. Op deze manier kunnen mensen tussen 30 en 55 jaar – onder bepaalde voorwaarden – tóch geld lenen om hun studie te bekostigen.

Per 1 augustus 2017 wordt het levenlanglerenkrediet ingevoerd voor mbo-opleidingen en per 1 september 2017 voor het hoger onderwijs. Het krediet kan via DUO worden aangevraagd en lijkt op het collegegeldkrediet, dat onderdeel uitmaakt van de studiefinanciering. Met collegekrediet kunnen studenten tot dertig jaar in het hoger onderwijs geld lenen voor het betalen van het collegegeld.

Met het levenlanglerenkrediet, dat losstaat van studiefinanciering, kan iedereen tot 55 jaar geld worden geleend voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. Ook dit krediet wordt – net als andere studieleningen die worden verstrekt via DUO – niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Hoogte en voorwaarden

Het levenlanglerenkrediet is beschikbaar voor de duur van de opleiding, wat meestal vier jaar is. Wordt er een deeltijdopleiding gevolgd op het hbo of aan de universiteit, dan is het krediet een jaar langer beschikbaar. De hoogte van het krediet is gekoppeld aan het wettelijk collegegeld van ruim 2.000 euro en het lesgeld van 1.137 euro. Gaat de student daarnaast ook instellingscollegegeld of cursusgeld betalen, dan kan maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk college- of lesgeld worden geleend. Dat maximum is dan wel gekoppeld aan het daadwerkelijk te betalen bedrag aan college- en lesgeld samen.

Daarnaast is het een vereiste dat de student zelf (deels) het collegegeld betaalt. Als het collegegeld volledig vergoed wordt door een andere instantie of persoon – bijvoorbeeld de werkgever of ouders – dan heeft de student geen recht op het levenlanglerenkrediet. Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk betaald door iemand anders dan de student? Dan kan de student levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

Aflossing

Als het recht op het levenlanglerenkrediet stopt, start de aflossingsregeling. De exacte startdatum hangt af van de periode van uitschrijving van de opleiding. Schrijft de student zich uit in de periode van januari tot september, dan start de aflossing per 1 januari van het opvolgende jaar. Schrijft de student zich uit per september, dan start de aflossing vier maanden na uitschrijving. De aflossingstermijn is vijftien jaar – in tegenstelling tot andere nieuwe leningen die via DUO verlopen. Net zoals bij studiefinanciering staat de rente voor vijf jaar vast en is het draagkrachtbeginsel van toepassing: de hoogte van de maandelijkse aflossing is afhankelijk van het inkomen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Werknemers beschermd  tegen schijnconstructies

Werknemers beschermd tegen schijnconstructies

In 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies in fasen ingevoerd. Dat heeft gezorgd voor de wijziging van een aantal andere wetten, waaronder de Wet minimumloon...

Pensioen over naar  nieuwe uitvoerder

Pensioen over naar nieuwe uitvoerder

Een pensioen opbouwen: in het verleden deed men dat vaak bij één pensioenuitvoerder, maar aangezien er tegenwoordig sneller van baan wordt gewisseld,...

Zorg voor een computerverzekering op maat

Zorg voor een computerverzekering op maat

De computer is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse leven, zowel zakelijk als privé. Maar naarmate onze afhankelijkheid groeit, worden de financiële...

Waak voor dekkingshiaten op vakantie

Waak voor dekkingshiaten op vakantie

De vakantie: een tijd van ontspanning voor uw klant. Tenminste, dat is de bedoeling. Helaas gaat er wel eens wat mis. Denk aan een vakantie die letterlijk in het...

De studieschuldberg: een groeiend probleem

De studieschuldberg: een groeiend probleem

De studieschuldberg. Hij bestaat – helaas – en groeit gestaag. In de afgelopen vijf jaar is de studieschuldberg van 12 miljard euro gestegen naar...

Ook kleine belegger verdient bescherming

Ook kleine belegger verdient bescherming

De meeste adviseurs zijn bekend met het deposito garantiestelsel. Wist u dat er ook een garantiestelsel voor beleggers is? Het beleggerscompensatiestelsel (BCS)...