Ook kleine belegger verdient bescherming

De meeste adviseurs zijn bekend met het deposito garantiestelsel. Wist u dat er ook een garantiestelsel voor beleggers is? Het beleggerscompensatiestelsel (BCS) beschermt particulieren en ‘kleine’ ondernemingen tot een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Schade als gevolg van beleggingsverliezen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Het gaat hierbij om geld en/of financiële instrumenten die een belegger op grond van een beleggingsdienst heeft toevertrouwd aan een financiële onderneming en die – ingeval van betalingsonmacht van de financiële onderneming – niet aan de belegger kan/kunnen worden teruggegeven. Wanneer is welk deel van het belegd vermogen nou veilig? We lichten het toe.

Regels voor bank en organisatie

Allereerst gelden er regels voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat beleggingen en gelden van beleggers losstaan van de failliete

boedel. Als er niet via een bank wordt belegd, maar via een andere organisatie, dan moet deze organisatie de gelden en beleggingen op een rekening bij een bank zetten. Die rekening moet op naam van de belegger staan. De bank administreert de transacties op deze rekening.

Bescherming belegging

Het bewaren en administreren van effecten en de verzorging van het effectengiroverkeer behoren tot de taken van Euroclear Netherlands (Necigef). De AFM houdt toezicht op Euroclear Netherlands op grond van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De bescherming is afhankelijk van het soort belegging; er zijn twee varianten.

De eerste variant is van toepassing op beleggingen die wel vallen onder de Wge. Is de bank aangesloten als lid bij het centraal bewaarinstituut Euroclear Nederland? Dan loopt de belegger voor het genoemde bedrag geen risico als de bank failliet gaat. Dit geldt dan voor aandelen en obligaties in fondsen die genoteerd zijn bij NYSE Euronext Amsterdam. Naast de ‘gewone’ leden kent Euroclear ook zogenaamde ‘dormant members’, ofwel ‘slapende leden’. Ook dan geldt dat de belegger geen risico loopt als de bank failliet gaat. Is de bank niet aangesloten bij Euroclear? Dan is een bewaarbedrijf nodig om het risico te voorkomen.

De tweede variant is van toepassing op beleggingen die niet vallen onder de Wge. Het kan zijn dat de bank de beleggingen bij een bewaarbedrijf stalt. Een bewaarbedrijf bewaart de effecten dan voor de bank. De kans dat een bewaarbedrijf failliet gaat is zeer klein. Een bewaarbedrijf is namelijk niet commercieel. Het bewaarbedrijf heeft op zijn beurt weer verplichtingen naar de belegger.

Toezicht en dekking

De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de regels. Zo moeten de beleggingen en/of gelden van cliënten onder meer zijn gescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank.

Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het BCS gelden. In Nederland is De Nederlandsche Bank de uitvoerder van het BCS.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Meer declarabele uren tegen een hoger tarief

Meer declarabele uren tegen een hoger tarief

De komende decennia zal het aantal onderdelen waarop adviseurs het verschil kunnen maken kleiner worden. De tarieven op het recht-toe-recht-aan advies zullen afnemen....

Oproep aan het intermediair

Oproep aan het intermediair

Advies met een robot touch! Het een kan bijna niet meer zonder het ander. Een robot zal steeds vaker op dynamische manier de juiste informatie samen met de klant...

Verzekeringen tegen verlies geld en vermogen

Verzekeringen tegen verlies geld en vermogen

Ondernemers werken dagelijks met geld. De één incasseert contant en loopt de risico’s van beroving en diefstal van het kasgeld, terwijl de...

Advies bij echtscheiding en hypotheek

Advies bij echtscheiding en hypotheek

Jaarlijks scheiden er meer dan 33000 echtparen. Veel van deze echtparen zijn in het bezit van een eigen woning. Als hypotheekadviseur moet u klanten in een echtscheidingssituatie...

De kracht van social media voor adviseurs

De kracht van social media voor adviseurs

"Hoe maak je als kleinere speler in de financiële sector optimaal gebruik van social media. Niet alleen is social media een belangrijk informatiekanaal richting...

Innovaties voor beter financieel inzicht voor klant en adviseur

Innovaties voor beter financieel inzicht voor klant en adviseur

Hoe kun je innovaties omarmen om je klant en jezelf als adviseur beter te helpen bij financieel inzicht? Deze vraag beantwoorden Gert Vasse (Directeur Yellowtail)...