Opzegging verzekering geblokkeerd door spamfilter

SCHADE – Consument sluit een autoverzekering. De gevolmachtigde stuurt een mail dat de aanvraag is geaccepteerd. Twee maanden later stuurt de gevolmachtigde de consument het bericht dat gebleken is dat de consument een negatief aantal schadevrije jaren heeft opgebouwd. De gevolmachtigde geeft aan dat hij daarom de verzekering met een termijn van 14 dagen gaat beëindigen. De consument ziet dit bericht niet omdat dit door zijn spamfilter is tegengehouden. Drie maanden later krijgt consument een boete van de RDW. Pas dan raakt de consument bekend met het feit dat de verzekering is opgezegd. De kernvraag is nu voor wiens risico het komt dat het (belangrijke) bericht de consument niet heeft bereikt als gevolg van de spamfilter van de consument.

De geschillencommissie verwijst naar artikel 3:37 lid 3 BW waarin staat dat een tot die persoon gerichte verklaring haar werking ook heeft, indien zij die persoon niet of niet tijdig heeft bereikt als dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van een eigen handeling van de geadresseerde of een handeling van een persoon voor wie de geadresseerde aansprakelijk is. De geschillencommissie wijst de klacht af – Uitspraak 2017 – 129

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...