Orv komt niet tot stand: fout van inkoopcombinatie?

LEVEN – In 2007 verzorgt de adviseur de oversluiting van een hypothecaire geldlening. Via tussenkomst van een inkoopcombinatie vraagt de adviseur ook een overlijdensrisicoverzekering aan. Hiervoor wordt een voorlopige dekking afgegeven. In 2014 overlijdt de partner van de consument. Op dat moment blijkt er geen overlijdensrisicoverzekering te zijn afgesloten. De geschillencommissie stelt eerst vast dat “van een adviseur verwacht had mogen worden dat hij het aanvraagtraject van de verzekering zou bewaken. Dat hij dit heeft uitbesteed aan een inkoopcombinatie dient voor zijn rekening en risico te blijven.”

De adviseur stelt dat de overleden partner telefonisch zou hebben doorgegeven af te zien van de overlijdensdekking. Hiervan is echter geen bewijs. De geschillencommissie reageert op deze stelling als volgt: “Nu het om een dermate belangrijke beslissing als het afzien van een overlijdensrisicoverzekering ging, had van hem ten minste verwacht mogen worden dat hij de consument per brief zou wijzen op de hiermee gepaard gaande risico’s. Nu de adviseur dit alles heeft nagelaten is de Commissie van oordeel dat de adviseur niet heeft gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht.”

Maar ook de consument valt in deze een verwijt te maken. De geschillencommissie: “Zo hebben zij en haar partner nimmer een polis ontvangen, werd geen premie geïncasseerd en hebben zij jaarlijks geen overzichten van de waarde van de overlijdensriscoverzekering ontvangen. Dit weegt naar het oordeel van de commissie niet zo zwaar als het handelen van adviseur. De commissie stelt naar redelijkheid vast dat de adviseur 70 procent en de consument 30 procent van de geleden schade zal moeten dragen. De adviseur wordt vervolgens veroordeeld tot een schadevergoeding van € 97.720

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...