Pensioen over naar nieuwe uitvoerder

Pensioen 2017 (potje van glas met geld)

Een pensioen opbouwen: in het verleden deed men dat vaak bij één pensioenuitvoerder, maar aangezien er tegenwoordig sneller van baan wordt gewisseld, raakt ons pensioen steeds meer versnipperd. Het is mogelijk om dit op te lossen door kleine pensioenaanspraken over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Waar moet rekening mee worden gehouden en welke voordelen zijn hieraan verbonden? In deze kennisupdate leest u hier meer over.

Het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken naar een nieuwe pensioenuitvoerder heeft voordelen voor zowel de deelnemer als de pensioenuitvoerder. Zo krijgt u op eenvoudige wijze een overzicht van de opgebouwde aanspraken en komen opgebouwde rechten niet versnipperd tot uitkering bij verschillende pensioenuitvoerders. Voor de pensioenuitvoerder bestaat het voordeel uit kostenbesparing, omdat veel ‘kleine’ regelingen in de uitvoering vrij kostbaar zijn.

Afkopen pensioen

Pensioenfondsen hebben nu nog de mogelijkheid om het kleine pensioen van de ex-deelnemer af te kopen zonder enige medewerking van de gewezen deelnemer. Een klein pensioen mag worden afgekocht, zodra het niet hoger is dan de afkoopgrens van €467,89.De voorwaarde hierbij is dat de gewezen deelnemer tenminste twee jaar niet meer deelneemt aan de regeling en ondertussen geen verzoek tot waardeoverdracht van de pensioenaanspraken in werking heeft gezet.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming blijven behouden. Daarbij, de kosten van de administratie en afkooppogingen worden betaald door het hele collectief en staan vaak niet in verhouding tot het belang van de kleine pensioenaanspraak voor de individuele deelnemer. De nieuwe oplossing is dus meer dan welkom.

De problematiek speelt bij werknemers die vanwege kortlopende dienstverbanden worden geconfronteerd met de afkoop van hun kleine pensioen. Hun pensioenvoorziening zal fors verbeteren als deze kleine pensioenen zoveel mogelijk binnen het systeem van waardeoverdracht worden gebracht.

Waardeoverdracht

Om het systeem van waardeoverdracht van kleine pensioenen goed te kunnen laten functioneren, is het belangrijk dat het zo eenvoudig en automatisch mogelijk wordt ingericht. Beperkende factoren moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

Onderdekking

Het is daarom de bedoeling om de huidige opschortende werking bij onderdekking niet te laten gelden bij deze automatische waardeoverdracht. Tevens moet er geen mogelijkheid zijn tot bezwaarmaking van de gewezen deelnemers tegen de automatische waardeoverdracht. De waardeoverdracht vindt plaats naar de pensioenuitvoerder van de dan actieve werkgever van de betreffende deelnemer.

Toetsing

Wanneer een gewezen deelnemer niet direct met een nieuwe baan start, of gaat werken zonder pensioen op te bouwen, kan er nog geen overdracht van pensioenaanspraken plaatsvinden. De overdragende uitvoerder zal daarom elk jaar moeten toetsen of de situatie veranderd is en of het kleine pensioen inmiddels kan worden overgedragen.

Stopbrief

Deze wijziging van het waardeoverdrachtsysteem betekent dat uitvoerders hun deelnemers erop moeten wijzen, in bijvoorbeeld de stopbrief, dat automatische waardeoverdracht van een klein pensioen kan plaatsvinden. Daarnaast blijft het bestaande recht op vrijwillige waardeoverdracht van pensioenaanspraken uit eerdere dienstverbanden bestaan..

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Meer declarabele uren tegen een hoger tarief

Meer declarabele uren tegen een hoger tarief

De komende decennia zal het aantal onderdelen waarop adviseurs het verschil kunnen maken kleiner worden. De tarieven op het recht-toe-recht-aan advies zullen afnemen....

Oproep aan het intermediair

Oproep aan het intermediair

Advies met een robot touch! Het een kan bijna niet meer zonder het ander. Een robot zal steeds vaker op dynamische manier de juiste informatie samen met de klant...

Verzekeringen tegen verlies geld en vermogen

Verzekeringen tegen verlies geld en vermogen

Ondernemers werken dagelijks met geld. De één incasseert contant en loopt de risico’s van beroving en diefstal van het kasgeld, terwijl de...

Advies bij echtscheiding en hypotheek

Advies bij echtscheiding en hypotheek

Jaarlijks scheiden er meer dan 33000 echtparen. Veel van deze echtparen zijn in het bezit van een eigen woning. Als hypotheekadviseur moet u klanten in een echtscheidingssituatie...

De kracht van social media voor adviseurs

De kracht van social media voor adviseurs

"Hoe maak je als kleinere speler in de financiële sector optimaal gebruik van social media. Niet alleen is social media een belangrijk informatiekanaal richting...

Innovaties voor beter financieel inzicht voor klant en adviseur

Innovaties voor beter financieel inzicht voor klant en adviseur

Hoe kun je innovaties omarmen om je klant en jezelf als adviseur beter te helpen bij financieel inzicht? Deze vraag beantwoorden Gert Vasse (Directeur Yellowtail)...