Premierestitutie na verkoop auto

SCHADE – Consument verkoopt zijn auto op 22 oktober 2014. De nieuwe eigenaar heeft deze auto per dezelfde datum verzekerd. Op 16 juni 2015 vraagt de consument de verzekeraar de WAM-verzekering met terugwerkende kracht tot 22 oktober 2014 te royeren. De verzekeraar weigert premierestitutie, omdat zij meent dat zij in de periode daaraan voorafgaand toch risico heeft gelopen. De geschillencommissie is het hier niet mee eens en overweegt:

1. Op grond van artikel 7:938 BW is er recht op premierestitutie indien in het geheel geen risico is gelopen.

2. Hierbij geldt dat noch de verzekeraar noch de tot uitkering gerechtigde enig risico heeft gelopen.

3. Door overdracht van de auto en het vrijwaringsbewijs staat vast dat de consument geen risico heeft gelopen.

4. Op grond van artikel 12 lid 1 WAM staat vast dat de verzekeraar geen risico meer heeft gelopen vanaf het moment dat de nieuwe eigenaar een WAM-verzekering heeft gesloten, zijnde 22 oktober 2014.

5. Er is geen sprake van samenloop omdat de consument de tweede WAM-verzekering niet heeft afgesloten. De geschillencommissie stelt vast dat de consument recht heeft op premierestitutie – Uitspraak 2017 – 056

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...