Recht op volwaardig advies bij renteherziening

Kifid 2017 (deel logo)

Hypotheken

-Privaatrechtelijk hebben een consument en een adviseur het recht om afspraken te maken over de inhoud van de dienstverlening die de adviseur aan de consument zal verlenen. In beginsel kan de consument niet op een verdergaande dienstverlening aanspraak maken dan met de adviseur is overeengekomen. Maken adviseur en consument echter géén concrete afspraken over de inhoud van de dienstverlening, dan geeft de jurisprudentie aan dat de consument minimaal een prestatie mag verwachten zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur in een soortgelijke situatie zou hebben geleverd.

In deze klacht formuleert de geschillencommissie wat een consument in zo’n situatie -waarin dus geen afspraken zijn gemaakt over de exacte inhoud van de dienstverlening- van een adviseur mag verwachten als het gaat om een renteherzieningsvoorstel.

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij bij het bespreken van een renteherzieningsvoorstel de inhoud van het voorstel van de financier bespreekt, de wensen van de relatie inventariseert, de consequenties van deze wensen bespreekt en indien gewenst een onderbouwd advies verstrekt. - Uitspraak 2017-576

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEVEN - Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s., zal die...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN Leven (uit VVP 2, maart 2018) De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar...

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid pakt woekerpolissen gefaseerd aan

Kifid gaat de behandeling van de ruim 700 aangehouden klachten over woekerpolissen gefaseerd oppakken. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling, aldus...