Reclamebelofte gaat boven polisvoorwaarden

Schade

-De aanbieder sluit een groepsverzekeringsovereenkomst met een creditcardmaatschappij. De creditcardmaatschappij maakt vervolgens reclame met onder meer de mededeling ‘Uw aankopen 100% verzekerd tegen verlies en diefstal’.

De consument in kwestie raakt tijdens een reis een aantal met de creditcard gekochte goederen, waaronder een iPhone, kwijt. De aanbieder weigert uitkering, omdat in de polisvoorwaarden is opgenomen dat uitsluitend schade door diefstal is gedekt. Diefstal van elektronische instrumenten is daarbij uitgesloten.

De geschillencommissie stelt de consument echter in het gelijk. De commissie stelt voorop dat een verzekeringsovereenkomst niet alleen de rechtsgevolgen heeft die partijen in het polisblad van de verzekering en de toepasselijke voorwaarden zijn overeengekomen, maar ook die, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Dit vloeit voort uit artikel 6, 248 lid 1 BW. De informatie die op de website van de creditcardmaatschappij is gepubliceerd, maakt in beginsel geen onderdeel uit van de verzekering die de consument is aangegaan. Een verzekeraar dient in zijn reclame-uitingen echter geen verkeerde voorstelling van zaken te geven (Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) 5 mei 2014, uitspraak 14-001).

Hoewel de partijen niet zijn overeengekomen dat de informatie op de website van de creditcardmaatschappij deel uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst, mocht de consument naar het oordeel van de commissie in het onderhavige geval op grond van de informatie op de website erop vertrouwen dat de verzekering ook dekking biedt in geval van verlies van goederen. De informatie is afkomstig van de creditcardmaatschappij, de polishouder van de verzekering. Daarmee is de informatie afkomstig uit de invloedssfeer van verzekeraar.

Nu de bewoordingen ‘100% dekking’ zijn gebruikt, kan de verzekeraar geen beroep doen op de in de voorwaarden opgenomen uitsluitingen. Dit betekent dat ook de schade aan de iPhone vergoed moet worden.

- Uitspraak 2017 - 621

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Affectieschade (partnercontent de Vereende)

Affectieschade (partnercontent de Vereende)

Onlangs heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. De wetswijziging zal per 1 januari 2019 ingaan. Voor veel...

Feit of fabel: Waarborgfonds betaalt schade door ramkraken (partnercontent de Vereende)

Feit of fabel: Waarborgfonds betaalt schade door ramkraken (partnercontent de Vereende)

De verplichtingen van het Waarborgfonds Motorverkeer zijn vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), met name in artikel 25. Het Waarborgfonds...

Het Waarborgfonds betaalt schade door ramkraken: feit of fabel?

Het Waarborgfonds betaalt schade door ramkraken: feit of fabel?

De verplichtingen van het Waarborgfonds Motorverkeer zijn vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), met name in artikel 25. Het...

Dashcams: verschillende regels in verschillende landen

Dashcams: verschillende regels in verschillende landen

Een dashcam, of dashboard camera, achter de voorruit van een auto, je ziet het steeds vaker. Er zijn zelfs autofabrikanten die vanuit de fabriek een dashcam standaard...

Dashcams: verschillende regels in verschillende landen  (partnercontent de Vereende)

Dashcams: verschillende regels in verschillende landen (partnercontent de Vereende)

Een dashcam, of dashboard camera, achter de voorruit van een auto, je ziet het steeds vaker. Er zijn zelfs autofabrikanten die vanuit de fabriek een dashcam standaard...

Mensenwerk blijft cruciaal bij bijzondere risico’s

Mensenwerk blijft cruciaal bij bijzondere risico’s

Innovatie in de adviespraktijk vraagt om innovatie van de adviespraktijk. Aldus schadedocent en auteur Anita Hol-Bubeck tijdens het VVP Event bijzondere risico’s...