Rentegeldigheid na MCD onvergelijkbaar

Voor de invoering van de mortgage credit directive (mcd) gold de afgiftedatum van de offerte bij nagenoeg alle geldverstrekkers als ingangsdatum van de offertetermijn en daarmee ook van de rentegeldigheid. Daar was geen speld tussen te krijgen. Nu gaan aanbieders verschillend om met de ingangsdatum van de rentegeldigheid. De geldigheid van hypotheekoffertes is hierdoor lastig vergelijkbaar.

Sinds de invoering van de MCD is er onderscheid tussen partijen die werken met een rente-aanbod en de partijen die alleen een ‘bindend aanbod’ doen, zoals de regelgeving feitelijk voorschrijft. Hierdoor rijst de vraag wat het startmoment is van de geldigheid van de aangeboden rente, en dus wat de uiterlijke datum is dat de klant aanspraak kan maken op dat rentetarief. Het gros van de markt laat de rentegeldigheidstermijn ingaan op de datum waarop het rente-aanbod wordt afgegeven en blijft hiermee in de buurt van het ‘oude’ systeem.

Bij BLG, Regiobank en SNS Bank start de rentegeldigheid op de dag van de aanvraag van de Hypotheek Uitgangspunten (HUP). Een klant van BLG, Regiobank en SNS zou daarmee in het nadeel zijn vergeleken met de rest van de aanbieders, die de offertetermijn laten starten op het moment van afgifte van het rente-aanbod. De klant is door deze regeling immers geheel afhankelijk van de doorlooptijd van de aanbieder. BLG, Regiobank en SNS stellen dat het rente-aanbod in hun geval binnen twee dagen wordt afgegeven. Bij ASR gaat de geldigheid van de offerte pas in op de dag dat het door de klant getekende rente-aanbod door de geldverstrekker retour wordt ontvangen. Strikt genomen wordt hiermee de offertetermijn met maximaal twee weken opgerekt, aangezien de klant van ASR twee weken de tijd krijgt om het rente-aanbod te tekenen.

Om de offertegeldigheid bij de verschillende hypotheekproducten zuiver te vergelijken moet er daarom goed gekeken worden wanneer een aanbieder deze termijn van start laat gaan.

Geen harde deadline

Verder hanteren sommige aanbieders geen harde deadline voor het laten alopen van de offertetermijn. Bij Argenta krijgt de klant bijvoorbeeld na het uitbrengen van het bindend aanbod gewoon de volle twee weken bedenktijd voor het tekenen hiervan, ook al is de oficiele offertetermijn net daarvoor verstreken. Iets soortgelijks doet ook bijBouwe. Ook bij Allianz kan de offertetermijn nog met een week worden opgerekt. Bij Hypotrust en IQWOON wordt de volle oficiële offertetermijn gehanteerd voor het kunnen uitbrengen van een bindend aanbod en krijgt de klant aansluitend nog steeds de wettelijke twee weken bedenktijd.

Een ander punt is het moment waarop de offerte mag worden verlengd. Van de producten waarvan de offerte kan worden verlengd, kan dat bij Aegon, de ASR WelThuis, BLG, Munt Hypotheek, Regiobank en SNS al in het stadium dat het rente-aanbod is getekend door de klant en er voor de aanbieder tekenen zijn van dossiervorming. Bij de Hypotrust Comfort Hypotheek wordt de garantieverklaring (het rente-aanbod) automatisch verlengd. Bij alle anderen is dat pas vanaf het moment dat het bindend aanbod is afgegeven door de aanbieder. Bij Delta Lloyd is verlengen zelfs pas mogelijk op het moment dat het bindend aanbod door de klant is getekend.

Het luistert nauw

De MCD moest de consument in de gelegenheid stellen een offerte zonder voorbehoud te ontvangen en hypotheekaanbiedingen over de landsgrenzen met elkaar te kunnen vergelijken. Dat lijkt hierdoor niet echt goed gelukt te zijn. MCD is eerder een papieren tijger gewor

‘Voor adviseur is het nog meer van belang dat hij zich informeert over de geldigheid van hypotheekoffertes’

den dan een middel om de consument hoge en gelijke bescherming te bieden. Voor een hypotheekadviseur is het nog meer van belang dat hij goed is geïnformeerd over de geldigheid van hypotheekoffertes. Een termijn van twee, drie of vier maanden zegt niet alles meer. Er zal ook goed gekeken moeten worden naar het moment waarop deze termijn precies ingaat en vanaf welk moment de offertetermijn eventueel kan worden verlengd. Voor een adviseur is dit wel een mogelijkheid om zichzelf te onderscheiden.

Lidy Groenewoud is senior onderzoeker bancaire producten bij MoneyView

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Gepensioneerden niet gematst

Gepensioneerden niet gematst

Pensioenen worden al jarenlang nauwelijks geïndexeerd en soms zelfs gekort. Volgens 50plus is dat de schuld van de ‘kunstmatige’ manier waarop...

Generalist is dood, leve de specialist

Generalist is dood, leve de specialist

De wereld verandert in rap tempo. Pakweg dertig jaar geleden was kantoorautomatisering nog lang niet massaal doorgevoerd, stond het internetgebruik in de kinderschoenen...

Vernieuwde beroepenlijst leidt tot beter passende dekking

Vernieuwde beroepenlijst leidt tot beter passende dekking

Naar aanleiding van de nieuwe gestandaardiseerde beroepenlijst hebben meerdere verzekeraars het afgelopen jaar acceptatienormen en prijsbepaling van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen...

Transparantie voorkomt rampen

Transparantie voorkomt rampen

Je zou kunnen denken dat we, nu MoneyView alweer 25 jaar bestaat, er wel zo’n beetje zijn als het gaat om markttransparantie. Niets is minder waar. Nog steeds...

Risico's verhuren eigen woning op een rij

Risico's verhuren eigen woning op een rij

Een woning wordt in de regel aangeschaft om er zelf in te wonen, maar kan ook dienen als beleggingsobject, waaruit onder andere huuropbrengsten kunnen voortvloeien....

Kans op voortijdige beëindiging meewegen bij orv-advies

Kans op voortijdige beëindiging meewegen bij orv-advies

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering dient de kans op voortijdige beëindiging overwogen te worden bij het advies en de productselectie. Aldus...