Rocket Mortgage

section1_page32_article12_1.jpg

Het rommelt aardig in de hypotheekmarkt. Daar waar men in amsterdam van plezier de polka danst, zo troosteloos is het elders in het land. Dan doel ik niet alleen op de verkoopcijfers, maar vooral op de vooruitzichten voor de hypotheekadviseur de komende jaren. Want ondanks de plaatselijk oververhitte markt, is geen markt door verregaande automatisering (fintech) zo aan verandering onderhevig als deze. Als je daar ook nog de discussie over afschaffing van de renteaftrek bij betrekt, dan voel je aan je water dat ook in amsterdam de stemming weldra zal omslaan.

Met het verder ontwikkelen van innovatieve kennissystemen en het koppelen van big data, zal voor veel hypotheekkantoren het voortbestaan onder druk komen te staan. Niet omdat de woningmarkt instort, maar doordat de aanbieders de hypotheekmarkt voor het grote ondeskundige publiek online gaan openstellen.

In 2013 gaf ik al aan dat de klant van morgen via zijn smartphone toegang zal verkrijgen tot alle financiële diensten en producten van aanbieders. Ik had niet kunnen voorzien dat dit zo snel werkelijkheid zou worden. Met het wegvallen van de wettelijke belemmeringen voor de online verkoop van complexe producten, kan nu iedereen zonder tussenkomst van een adviseur, zijn eigen hypotheek afsluiten. Wanneer op termijn de hypotheekrenteaftrek verdwijnt en daarmee ook alle fiscale regels de prullenbak in kunnen, dan is het einde van het hypotheekadviestijdperk nabij.

Er zijn twee grote vragen die mij bezig houden:

1. Creëren de aanbieders met de online verkoop van complexe producten een nieuw toekomstig schandaal? Daar waar de adviseur moet voldoen aan opleidingseisen, dossiervorming en complianceregels, wordt de consument niet gehinderd door welke eis dan ook. De enige belemmering is de zogenaamde kennis en ervaringstoets, maar dit is zo’n wassen neus dat niemand die serieus kan nemen. Zelfs als men niet aan de toets voldoet kan men eenvoudig verder.

2. Is het in het belang van de consument om de online verkoop van complexe producten te verbieden? Menig aanbieder of politicus zal roepen dat de financieel adviseur hiermee predikt voor eigen parochie. Maar lichtzinnigheid over dit onderwerp is de aansprakelijkheid van morgen. Als we kijken over de grens bij onze Zuiderburen dan zien we dat uit het oogpunt van consumentenbescherming, daar geen enkel online financieel product afgenomen kan worden. In de VS daartegenover kan men door de koppeling van big data, via een app op de smartphone, binnen vijftien minuten een hypotheek afsluiten. Geen aanvraagformulier, geen loonverklaring, geen taxatierapport, slechts het fiscale nummer en het toekomstige adres is voldoende voor de acceptatie beoordeling.

Ik raad een ieder aan om op YouTube de video over Rocket Mortgage te bekijken. Als deze app naar Nederland komt, dan is de rol van de hypotheekadviseur zo goed als uitgespeeld en heeft de consument geen enkel vangnet meer.

Verbod execution only

Het is duidelijk dat als we niet ingrijpen, het rommelen overgaat in donderen en hypotheekadvies volledig op de tocht komt te staan. Want welke adviseur kan er nog concurreren met online tarieven van 500 euro? Daar waar aanbieders straks de hypotheek mogen positioneren als het kopen van een paar schoenen in de webwinkel van Zalando, wringt de hypotheekadviseur zich in alle mogelijke bochten om zo efficiënt mogelijk aan alle advieseisen te voldoen tegen een steeds lagere prijs. Dat is een onhoudbare situatie.

Met de evaluatie van het provisieverbod in aantocht lijkt het me het juiste moment om bovenstaande ontwikkelingen bij het kabinet onder de aandacht te brengen en een verbod op execution only van complexe producten te eisen. CFD neemt graag het voortouw, maar hiervoor dienen hypotheekadviseurs wel uit de coulissen te komen. Niet om het eigen belang voorop te zetten, maar om hun relaties te beschermen en nieuwe schandalen te voorkomen.

‘Als deze app naar Nederland komt, is de rol van de hypotheekadviseur zo goed als uitgespeeld’

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

Adviseurs zwakste schakel in lobby door lage organisatiegraad

"Zolang adviseurs zich niet organiseren, blijven we de zwakste schakel in de lobby." Zo mengt CFD-voorzitter Edwin Herdink zich in de discussie op VVP Online naar...

Drost fileert boek 'Provisie 2.0'

Drost fileert boek 'Provisie 2.0'

'Het boek ‘Provisie 2.0’ doet geen recht aan de vele ondernemers in deze bedrijfstak die het vak van financieel adviseur uiterst serieus nemen en al...

Misleiding als verdienmodel

Misleiding als verdienmodel

Onlangs kwam hypotheek24.nl weer negatief in het nieuws. De Reclame Code Commissie (RCC) tikte de online hypotheekknaller op de vingers vanwege misleidende reclame....

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

CFD heeft opnieuw bezwaren geuit tegen de betrokkenheid van onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod. Financiën heeft de opdracht...

Graafsma en Herdink als sint en Piet voor het goede doel

Graafsma en Herdink als sint en Piet voor het goede doel

CFD-voorzitter Edwin Herdink kwam maandag in actie als Zwarte Piet. René Graafsma trad bij dezelfde gelegenheid op als Sinterklaas. Het was voor het goede...