Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Kifid 2017 (deel logo)

LEVEN - Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s., zal die vraag in de komende tijd nog vaak moeten worden beantwoord. Een voorbode van situaties waarin dit nog vaker gaat spelen, is in deze uitspraak te lezen.

De consument koopt in 2007 een direct ingaande lijfrenteverzekering voor 403.287 euro. Vanaf december 2007 tot en met december 2022 zal hieruit elk kwartaal een uitkering plaatsvinden. De helft van de uitkering gaat naar de consument. De andere helft naar diens zoon. De relatie van de zoon raakt verbroken. De schoondochter van de consument belt hierop de verzekeraar en verzoekt om een kopie van de verzekering. De verzekeraar stuurt de schoondochter deze gegevens. De schoondochter laat vervolgens beslag leggen op de uitkering die per kwartaal aan de zoon van de consument wordt gedaan

De consument verwijt de verzekeraar dat deze zonder zijn toestemming de bedoelde stukken aan de schoondochter heeft gezonden. Verzekeraar erkent deze fout. Ook de Geschillencommissie stelt vast dat de verzekeraar onvoldoende heeft gedaan om te verifiëren dat de beller recht had op de gevraagde informatie. De geschillencommissie betitelt de handelwijze van de verzekeraar daarom als ‘onzorgvuldig.

De geschillencommissie stelt echter vervolgens vast dat de consument geen recht heeft op schadevergoeding omdat de (ex-) schoondochter kennelijk op de hoogte was van deze lijfrenteverzekering en ook het polisnummer kende. Deze informatie was al voldoende om beslag te kunnen laten leggen. Er is dus geen causaal verband tussen de informatie die ten onrechte is verstrekt en de schade die hieruit voor de consument (en zijn zoon) is opgetreden. - Uitspraak 2018 – 113

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kifid: Bleukens moet concument 238 euro terugbetalen

Kifid: Bleukens moet concument 238 euro terugbetalen

Bleukens Verzekeringen moet een consument 238 euro terugbetalen. Dit omdat een nota in het kader van een Beleggingsverzekering niet terecht zou zijn, aldus de niet...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, LEVEN. UIT VVP 6, OKTOBER 2018 De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld...

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

Bank hoeft niet te lenen voor aflossing

HYPOTHEKEN – In 2014 sluit de consument een hypotheek voor 395.000 euro bij de geldverstrekker waarbij de rente voor twintig jaar is vastgesteld op 4,3 procent....

Overeenkomst gaat boven online info

Overeenkomst gaat boven online info

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker afgesloten. In de offerte en de voorwaarden van deze lening is opgenomen,...

Oud contract niet té letterlijk nemen

Oud contract niet té letterlijk nemen

LEVEN - De eisen die aan een uitvaart worden gesteld, veranderen in de loop der tijd. Een treffend voorbeeld hiervan is te vinden in deze klacht. In 1949 wordt...