SWO voegt niets meer toe aan moderne samenwerking

DELA Rondetafel SWO februari 2017

Afspraken en kwaliteitsborging blijven gewenst, maar de traditionele samenwerkingsovereenkomst (SWO) mag van financieel adviseurs overboord. Dat geven zij aan in gesprek met Armand Baas Becking, directeur intermediair bij Dela. Volgens Baas Becking is de SWO overbodig geworden, met name doordat de Wft heeft gezorgd voor meer toezicht op adviseurs en het provisieverbod de financiële banden tussen adviseur en aanbieder heeft doorgesneden.

De consequentie van het loslaten van de SWO is dat in beginsel iedere adviseur zaken met DELA kan doen. Daarmee wordt het klantbelang gediend. Baas Becking: “Stel dat een hypotheekklant ook vraagt om een uitvaartverzekering van DELA, dan is het toch raar dat hij die niet bij zijn adviseur kan krijgen als dat kantoor toevallig geen aanstelling bij ons heeft?”

Volgens Baas Becking zou het genoeg moeten zijn dat de adviseur een Wftvergunning heeft én het mandaat van de klant om die verzekering te verzorgen. “In dat geval moet hij gewoon met ons zaken kunnen doen. In plaats van te selecteren aan de voordeur, verleggen wij de focus dan naar meer monitoren van de samenwerking. Wat komt er binnen, is er veel verval, zijn er klachten van consumenten? We kijken dan dus fundamenteel anders, met als uiteindelijke doel de best passende oplossing voor de klant”.

Light versie

De adviseurs aan tafel zeggen er helemaal voor te zijn. Natuurlijk blijven er zaken waarover afspraken moeten worden gemaakt, maar dat kan ook in bijvoorbeeld samenwerkingsvoorwaarden en Service Level Agreements.

Michel van Zessen (Van Zessen Financiële Diensten, Zwijndrecht) zou een standaarddocument toejuichen. “Een document met duidelijke afspraken waarmee je makkelijk een aanstelling kunt krijgen.”

Sezer Arslan (Can Assurantiën, Utrecht): “We kunnen toch ook een light versie maken? Een overeenkomst hoeft toch geen tien of twintig pagina’s te tellen?”

De aanpak van Florius wordt gewaardeerd. De hypotheekverstrekker vraagt de adviseur op haar website om een aantal gegevens en documenten. De adviseur verstuurt deze en als er niets bijzonders aan de hand is, kan hij vanaf dat moment Florius-hypotheken adviseren.

Baas Becking vraagt zich af waarom niet meer aanbieders dit voorbeeld volgen. Hij wil het in ieder geval heel graag met DELA, dat dan meteen ook de eerste verzekeraar zou zijn die de SWO loslaat.

Audit blijft gewenst

Vermeer denkt dat enige selectie wel degelijk relevant blijft. “De SWO maakt dat de producten van de aanbieder niet door jan en alleman worden aangeboden. Daarmee beschermt de aanbieder zichzelf, maar ook het distributiekanaal.” Ook enige auditing blijft volgens Vermeer gewenst. Het liefst door een onafhankelijk instituut, dat eens in de twee, drie jaar een kantoor op belangrijke onderdelen onder de loep neemt.

Baas Becking is er helemaal voor, ook omdat het voor kantoren ondoenlijk is als iedere aanbieder audits gaat doen. Hij oppert: “Misschien kunnen kantoren samen een coöperatie vormen die dit ter hand neemt.”

Kantoren die zijn aangesloten bij een keurmerk, zijn doorgaans al geaudit. Maar de adviseurs zouden het een slechte zaak vinden als aanbieders alleen maar in zee gaan met keurmerkkantoren. De Wft-vergunning moet de basis blijven.

Niet blind varen op vergunning

Het feit dat een adviseur een Wft-vergunning heeft, zou voor de aanbieder dus voldoende waarborgen moeten bieden, meent Baas Becking.

Arslan is het daarmee eens. Sowieso vindt hij de SWO echt niet meer van deze tijd: “Portefeuillerecht? Als een klant weg wil, bijvoorbeeld omdat hij verhuist naar het zuiden, dan ga ik hem toch niet verplichten om bij mij te blijven? De klant is volledig vrij om een afweging te maken: blijven of overstappen.”

Arslan zegt zich ook heel goed te kunnen voorstellen dat hij advisering en bemiddeling op enig moment afsplitst. “Dus dan geef ik advies, de bemiddeling gebeurt vanuit een aparte entiteit of de consument sluit de polis zelf af. Als ik alleen het advies geef, is er hoe dan ook geen relatie met een aanbieder. Ik kan dan ook direct writers adviseren.”

Kwaliteit samenwerking bewaken

Van Zessen, Rens den Otter (Minkels Advies, Den Dungen) en Jerry Vermeer (Ditters hypotheken en assurantiën, Veenendaal) menen juist dat de aanbieder niet blind mag varen op enkel de vergunning van de adviseur.

Van Zessen: “De vergunning alleen mag niet leidend zijn. Ik vind het belangrijk dat er wordt gemonitord op de samenwerking. Dus prima als er minder controle plaatsvindt aan de voordeur, maar daarna moet wel degelijk worden bewaakt dat de samenwerking zich goed ontwikkelt.”

Ook Den Otter vindt dat er wel degelijk zaken ten grondslag mogen liggen aan de samenwerking. “En dan bij voorkeur kwalitatieve zaken in plaats van kwantiteit.” Den Otter: “Dat iemand een vergunning heeft, is niet hetzelfde als dat hij zijn kantoor op orde heeft. Hoe zit het bijvoorbeeld met de dossiervorming bij oude zaken? Ons kantoor bestaat 92 jaar.

Wij doen de moeite van dossiervorming bij oude dossiers. Ik denk niet dat elk ouder kantoor hier actief mee bezig is.”

Kwaliteit is duidelijk een thema dat de kantoren aan tafel hebben omarmd. Van Zessen vertelt dat hij zijn kantoor zeven jaar geleden juist is begonnen omdat hij de kwaliteit naar een hoger niveau wilde tillen. “Met mijn eigen onderneming kan ik de klant volledig centraal stellen op een manier zoals ik het zelf ook prettig vind om geholpen te worden.”

Arslan: “Als je niet continu werkt aan je zelf, dan gaat het niet werken.”

Vermeer merkt op dat de adviseurs aan tafel niet het gemiddelde zijn: “Wij zoeken continu naar wegen om onszelf te verbeteren. Maar ons kantoor was een van de weinige die gebruik maakten van de kwaliteitstool die ING adviseurs aanbood. Klanten konden aangeven of relevante vragen waren behandeld en of ze tevreden waren over het advies.”

inmiddels zijn reviews natuurlijk meer ingeburgerd. Deze adviseurs laten hun adviezen graag beoordelen door de consument. Arslan gaat zelfs nog verder: “Ik vraag ook de mensen die uiteindelijk de hypotheek niet bij ons sluiten, om een review te geven. Helaas valt de respons tegen. Maar juist in deze situaties willen wij graag weten of we iets niet goed hebben gedaan in de ogen van deconsument.

Fundamentele shift

Den Otter noemt nog een reden waarom hij het toch wel ijn vindt als een aanbieder met hem in gesprek gaat over de aanstelling. “Ik heb het gesprek dat DELA met ons aanging toen wij om een aanstelling verzochten, juist als leuk ervaren. We hebben het gehad over onze ondernemersvisie en over onze toekomstplannen.”

Baas Becking: “Een dergelijk gesprek over bijvoorbeeld ondernemerschap blijft uiteraard bestaan, aangezien het ons niet primair om een tijdsbesparing gaat. Ons gaat het echt om de fundamentele shift. Als we de klantwens centraal stellen in een wereld met vergunningen, provisieverbod en reviews, is het dus passend om laagdrempelige toegang te faciliteren via de onafhankelijke adviseur.”

Samenwerking van nu

Hoe ziet een moderne samenwerking tussen adviseur en aanbieder er uit? DELA onderzoekt dit in een aantal ronde tafels met inancieel adviseurs. In het eerste gesprek kwam de vraag aan de orde of de aanbieder een rol mag en kan spelen bij het beheer. De adviseurs gaven aan hier geen moeite mee te hebben, op nadrukkelijke voorwaarde dat de aanbieder zicht onthoudt van advies. Bovendien moet ieder contact dat de klant van de adviseur met de aanbieder zoekt, worden gerapporteerd. Benaderen van de klant door de aanbieder mag alleen in overleg. Het eerste artikel is verschenen in VVP 8 van december 2016. Het artikel is ook online beschikbaar.

In het tweede gesprek op deze pagina’s zijn DELA en adviseurs het er over eens dat de SWO zichzelf heeft overleefd. Zaken waarover toch afspraken nodig zijn, kunnen worden geregeld in samenwerkingsvoorwaarden of een ‘SWO Light’. Hoewel de adviseurs zelf nadrukkelijk waken over de kwaliteit van hun dienstverlening, voegt een audit wel iets toe. De audits zouden bij voorkeur gedaan moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Afkoopbeleid Dela aangepast

Afkoopbeleid Dela aangepast

Sommige mensen die in het verleden hun natura-uitvaartverzekering stopzetten en in eerste instantie dat geld niet uitgekeerd mochten krijgen, kunnen binnenkort toch...

Dela naar Duitsland

Dela naar Duitsland

Dela heeft een vestiging geopend in Düsseldorf in Duitsland. Dela gaat er van start met een orv. Later volgt de uitvaartverzekering in kapitaalvorm. Ook heeft...

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

Adviseurs meer waardering voor samenwerking met verzekeraars

De winnaars van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2017, uitgevoerd door Tevreden.nl zijn: Scildon (2x), TAF (2x), de Goudse, Nh1816 en RegioBank. Over de hele linie...

Dela verlaagt orv-tarieven

Dela verlaagt orv-tarieven

Dela heeft opnieuw het tarief van haar orv, het LeefdoorPlan aangepast. Naar eigen zegegn is in de meeste gevallen het tarief fors lager dan het oude tarief. Het...

Open brief CFD en Odin aan Dela, Monuta en Yarden

Open brief CFD en Odin aan Dela, Monuta en Yarden

"Wij denken dat de voorlichting aan consumenten veel beter kan en dat de samenwerking met het onafhankelijke intermediair een betere plek verdient op jullie...

Belgische portefeuille hooghenraed naar Dela

Belgische portefeuille hooghenraed naar Dela

 Hooghenraed Levensverzekeringen zal haar in België tot stand gekomen portefeuille met 49.000 uitvaartpolissen overdragen aan het Belgische dochterbedrijf...