Toch dekking medische kosten Golden Retriever pup

section1_page40_article5_1.jpg

SCHADE – Consument heeft een huisdierenverzekering afgesloten. De Golden Retriever pup heeft een aangeboren urinewegprobleem en moet voor ruim € 3.000 geopereerd worden. Twee polisvoorwaarden zijn in de ogen van de consument tegenstrijdig. In het ene artikel (A) staat dat kosten in verband met aangeboren afwijkingen of erfelijke aandoening zijn gedekt. In het andere artikel (B) staat dat medische kosten als gevolg van ziekten of aandoeningen die ontstaan zijn vóór ingang van de verzekering niet zijn gedekt. Verzekeraar heeft bij A bedoeld te bepalen dat afwijkingen of erfelijke aandoeningen zich tijdens de looptijd van de verzekering moeten openbaren. Dit staat echter niet in de polisvoorwaarden. Verzekeraar weigert uitkering.

De geschillencommissie verwijst naar de uitspraak van het Hof van Justitie waarin is bepaald dat “bij de uitleg van de voorwaarden van een consumentenverzekeringsovereenkomst mede beoordeeld dient te worden of een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument op basis van alle relevante feitelijke de voor hem mogelijkerwijs aanzienlijke economische gevolgen van een beperking van de door de verzekering geboden dekking kon inschatten”.

De Geschillencommissie stelt dat de consument zich mag beroepen op de meest gunstige redelijke lezing in geval meerdere lezingen mogelijk zijn. De verzekeraar moet de volledige schade vergoeden – Uitspraak 2017 – 233

Reactie toevoegen