Verdubbeling overnamemarkt verwacht

Edwin Bosma 2016

Net als op de woningmarkt zien we dat de lage rente een belangrijke impuls is voor kopers en investeerders om overnames te doen. Voor 2017 verwachten we dat de rente licht zal stijgen, maar dat daarmee de impuls niet zal weg raken.

2016 is het jaar geweest waarin veel ondernemers op vrij jonge leeftijd hun bedrijf verkochten. Ondernemers hangen minder aan de bijbehorende status hoewel we daar ook nog wel degelijk voorbeelden van zien. Ook in 2017 verwachten we aan de hand van onze opdrachtenportefeuille dat deze trend zich zal doorzetten.

De investeringen in ICT zullen ook in 2017 veel directies hoofdbrekens bezorgen.

Enerzijds hangt dit samen met een gebrek aan knowhow, anderzijds met de inanciering van een nieuw systeem. Hier scharen we ook de inzet van IT ten behoeve van commerciële activiteiten onder. We horen van veel ondernemers dat er bij assurantiekantoren achterstanden zijn op dit gebied. Kijk bijvoorbeeld maar eens een kwartiertje naar de websites van deze kantoren.

2016 is het jaar geweest waar ook in de top van de het intermediair beweging is gekomen op het gebied van fusies en overnames. Het is onze verwachting dat we in 2017 een verdubbeling in deze beweging te zien zullen krijgen. Ook service providers zullen daarbij niet worden ontzien.

Het afgelopen jaar hebben we bij BHB

 

Dullemond gezien dat de opdrachten in dealwaarde met gemiddeld 25 procent zijn gegroeid. Gezien de zojuist genoemde ontwikkelingen zal deze trend zich voortzetten. Dat heeft ook impact op onze organisatie en derhalve breiden wij ons team uit met extra expertise en mensen.

Uit onze praktijk blijkt sterk dat assurantieondernemingen die zich specialiseren in een aantal niches het beduidend beter doen dan de generieke traditionele tussenpersonen (uitzonderingen daargelaten). In de top-150 zullen we dat in toenemende mate terug zien in de overnames die men doet.

De problematiek bij de kleinere huisvolmachten zal dit jaar verder toenemen. Het zal deze ondernemingen nopen tot de volgende keuzes: (i) verkopen, (ii) fuseren of aansluiten bij een groter geheel, of (iii) groeien door overnames.

Bewegingen (schaalvergroting, investeringen in ICT) zoals die zich voordoen in de verzekeringssector zullen een nog sterker aanzuigeffect hebben op investeringsbedrijven en private equity. Voor 2017 zal de inanciering in de meeste gevallen dan ook niet het probleem zijn, maar wel het tot stand brengen van de juiste match.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Consolideren: doet u mee of niet?

Consolideren: doet u mee of niet?

Ondernemingen in de financiële dienstverlening die inzetten op schaalvergroting hebben verschillende opties. Ze kunnen onder meer kiezen voor samenwerking,...

Verkoop van een  assurantiebedrijf

Verkoop van een assurantiebedrijf

Dga’s van een assurantiebedrijf staan voor een uitdaging: moeten ze blijven investeren in hun onderneming, samenwerken of fuseren? Of is verkoop de beste...

Dag van het Topadvies 'Abonnement is geen show stopper' Edwin Bosma

Dag van het Topadvies 'Abonnement is geen show stopper' Edwin Bosma

Kopers van financiële advieskantoren kijken anno 2016 nadrukkelijk naar de aanwezigheid van serviceabonnementen bij de verkopende partij. “Tot nu toe...

Bosma: "consolidatieslag intermediairmarkt begonnen"

Bosma: "consolidatieslag intermediairmarkt begonnen"

“Hoogtij overnames in verzekeringsbranche. De consolidatieslag is begonnen”, aldus Edwin Bosma van BHB Dullemond, vakspecialist in intermediaire fusies...

Sparren, netwerken, inspireren en kennis delen op de Dag van het Topadvies

Sparren, netwerken, inspireren en kennis delen op de Dag van het Topadvies

Sparren, netwerken, inspireren, kennis delen met topondernemers en vakexperts. Dat zijn de ingrediënten van de Dag van het Topadvies die VVP op 2 november organiseert...

Fusie Dullemond bedrijfsadvies en BHB

Fusie Dullemond bedrijfsadvies en BHB

Dullemond Bedirjfsadvies (onderdeel SVC) en BHB zijn gefuseerd tot BHB Dullemond. De leiding komt in handen van Edwin Bosma. Beide bedrijven zijn gespecialieerd...