Verhuur kamer geen reden voor opzegging

SCHADE – Consument heeft een inboedelverzekering. Er ontstaat schade door diefstal van inboedel na inbraak. Verzekeraar weigert deze schade te vergoeden omdat verzekerde bij het aangaan van de verzekering heeft aangegeven de woning uitsluitend als particulier te gebruiken (geen zakelijke doeleinden of verhuur). Ten tijde van de inbraak verhuurde de consument echter één kamer aan een student stagiair. De woning was verder in zijn geheel in gebruik bij de consument. De verzekeraar zegt hierop de verzekering op.

De geschillencommissie oordeelt: “Verhuur van het woonhuis kan niet worden gelijkgesteld met de verhuur van één kamer. Verzekeraar heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de tijdelijke verhuur van een kamer een zodanige risicoverzwaring oplevert dat tussentijdse opzegging van de verzekeringen gerechtvaardigd is”

Reactie toevoegen