Verzekeraar hoeft AOW-gat niet te dichten

Kifid LOGO 2017

SCHADE - De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekering eindigt op de eerste dag van de maand dat de consument 65 jaar wordt. Nadien verhoogt de overheid de AOW leeftijd. Verzekeraar past op 1 januari 2014 de voorwaarden en de premie aan. Daardoor loopt de AOV-verzekering door tot de AOW-leeftijd, tot een maximum van 67 jaar. Deze aanpassing geldt niet voor verzekerden die op dat moment arbeidsongeschikt zijn. De consument is op dat moment op dat moment arbeidsongeschikt. De consument eist dat hij ook in aanmerking komt van deze aanpassing gebruik te maken. Immers, hij valt nu buiten zijn schuld in een financieel gat. De verzekeraar weigert dit.

De geschillencommissie is het met de verzekeraar eens. Naar het oordeel van de commissie staat het verzekeraar vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s. Verzekeraar mocht er dus voor kiezen om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen, niet de mogelijkheid te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn tot voorbij de in de voorwaarden vastgelegde einddatum tot de ingangsdata van hun AOW-uitkering. Bij de beoordeling van de keuze van verzekeraar speelt ook een rol, dat bij het aangaan van een (nieuwe) verzekering sprake moet zijn van onzekerheid (artikel 7:925 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)). Bij verzekerden die op 1 januari 2014 al ziek waren, heeft het verzekerde risico zich al verwezenlijkt en is dus geen sprake meer van een onzeker voorval. - Uitspraak 2017 - 538

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN SCHADE. UIT VVP 3. In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend...

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Kifid: vermiste koffer is geen buitengewoon onvoorziene omstandigheid

Een vermiste of vertraagde koffer is niet aan te merken als ‘buitengewoon onvoorziene omstandigheid’ voor een reisverzekering, zo blijkt uit bindende...

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

Kifid: ABN Amro mag relaties met niet EU-klanten beëindigen

ABN Amro mag de bancaire relatie met haar klanten buiten de EU eenzijdig beëindigen, zo blijkt uit een tweetal uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN LEVEN (UIT VVP 3, APRIL 2018) In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...