Verzekeraar hoeft koffietafel niet te vergoeden

Kifid 2017 (deel logo)

Leven

-De consument heeft in 1957 een uitvaartverzekering afgesloten. Op het polisblad verplicht de aanbieder zich ‘bij overlijden van elk hunner te zullen zorgdragen voor een zeer goed verzorgde begrafenis volgens omschrijving aan de achterzijde van deze polis’. Op de achterzijde van de polis staat vermeld: ‘De verzekering heeft ten doel bij overlijden van een verzekerde zorg te dragen voor een R.K. Uitvaartdienst, zoals plaatselijk om 10.00 uur gebruikelijk is, met daaropvolgende begrafenis. Gezongen H. Mis van Requiem met assistentie (H. Mis met 3 Heren) - 10 jaar grafrechten lijkwade en afleggen - eiken kist, met nikkel beslag en afneembaar kruis - lijkwagen of lijkauto - 2 volgwagens - 2 aansprekers - 8 dragers - rozenkransgebed in de kerk - max. 100 bidprentjes - 50 rouwbrieven - gebruik van rouwkamer - eventuele transportkosten van de overledene naar woonhuis (binnen Nederland). Alles uitgevoerd volgens plaatselijk gebruik’.

Na het overlijden van een van de verzekerde weigert de verzekeraar de kosten van de condoleance en koffietafel te vergoeden met als argument dat dit niet in de polisvoorwaarden is gespecificeerd en van de verzekeraar niet verwacht kan worden ‘op de hoogte te zijn van alle plaatselijke gebruiken in Nederland’.

De geschillencommissie wijst de klacht van de consument af en overweegt daarbij onder meer dat de condoleance met koffietafel nu eenmaal niet in de specificatie is opgenomen. Ook komt de commissie tot de volgende opvallende taalkundige ontleding van het aanbod van de verzekeraar: een begrafenis is, anders dan consument betoogt, de ter aarde bestelling van de overledene. Een condoleance kan wel onderdeel uitmaken van een uitvaart(-dienst), maar niet van een begrafenis. Ook hier geldt dat consument redelijkerwijs niet heeft mogen aannemen dat onder deze dekkingsomschrijving ook een condoleance met koffietafel zou zijn begrepen.

- Uitspraak 2017-598

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN - LEVEN.  Meer Kifid-uitspraken, zie VVP 3, katern Ken je Vak! Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de...

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

Geen rechtsbijstand na verwijderen muur

SCHADE - In de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering is opgenomen, dat er géén rechtsbijstand wordt verleend bij het voeren van verweer tegen...

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een...

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

Schoondochter informeren ‘onzorgvuldig’

LEVEN - Welke informatie mag de verzekeraar aan wie verstrekken? Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s., zal die...

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

Adviseur niet aansprakelijk voor aanpassing ORV

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die in 2015 in verband met zijn scheiding, onder meer de verzekerde som van zijn overlijdensrisicoverzekering...

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

Lagere premie hoeft niet gecommuniceerd

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN Leven (uit VVP 2, maart 2018) De consument heeft in 2009 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Nadien verlaagt de verzekeraar...